Nieuws do
26-3
2020

Woordje van de voorzitter

Wees solidair, fit en betrokken

Onze gedachten en medeleven gaan uit naar iedereen die getroffen is door het coronavirus als ook diegenen die het hebben of nog gaan krijgen. De verwachting is dat het nog wel even gaat duren. Wij als bestuur wensen jullie sterkte, beterschap en hopelijk spoedig herstel!

In deze onzekere tijd is het van belang dat we met zijn allen de aanwijzingen van de overheid en het RIVM naleven en de afgekondigde maatregelen blijven opvolgen. Solidaire houding en gedrag is in ieders belang en vooral richting de mensen werkzaam in de zorg en vele andere vitale beroepen. Heel veel dank aan al deze mensen die er dag en nacht voor ons zijn en het land draaiende houden. Het maakt ons bescheiden en laat ons realiseren hoe cruciaal deze rollen in onze samenleving zijn. Hulde!

Als MOP blijven we het beleid van de overheid, RIVM en KNHB volgen. Voor de sport betekent dit dat er tot 1 juni geen toernooien en evenementen waar een vergunning voor verplicht is, mogen worden georganiseerd. De club is dicht tot 6 april. HC MOP riskeert een boete, als we ons als club niet aan de noodverordening van de Gemeente Vught houden. De gemeente Vught gaat een belangrijkere rol met name bij de handhaving vervullen. Maar ook bij het oproepen van vrijwilligers om kwetsbare inwoners van Vught te helpen. Als je een bijdrage zou willen leveren, kijk dan op www.vughtvoorelkaar.nl.

Graag bedank ik de commissies die hard hebben gewerkt om mooie events op MOP te organiseren die nu door de nieuwe maatregelen dit seizoen helaas niet kunnen doorgaan.
- Zo 10 mei Boelens De Gruyter Super Sunday, D1/H1 thuis, DJ Rob Stenders!
- Do 14 mei Aspergediner MOP Business Club en Dames 1
- 31 mei/1 juniMeet Other Players – Int. hockeytoernooi Top C-Jeugd
Hoe het er na 1 juni uit komt te zien is voor ieder onzeker. We blijven je op de hoogte houden via website en app, zodra meer bekend is.

Het is mooi om te zien hoe creatief sommige teams zijn in deze periode en elkaar ‘challenges’ toedelen via social media. Dank aan ons Dames 1 die THE MOP Challenge is gestart voor jeugdleden. Sommige teams werken zelfs met persoonlijke plannen. Het vraagt om intrinsieke motivatie en discipline, iets om te blijven ontwikkelen van jong tot oud. Ga zo door!

Als bestuur bekijken we de mogelijke impact voor onze club. Financieel gaan we baten missen met name door het niet doorgaan van evenementen, het gemis aan bar-inkomsten en sponsoring, terwijl de lasten gewoon doorlopen zoals die voor onze medewerkers in loondienst, coaches en trainers en voor ons complex. MOP moet zijn eigen broek ophouden. Er is nu geen reden tot wanhoop. Wel hebben we maatregelen genomen en zullen we indien nodig (verdere) maatregelen moeten nemen om te kunnen blijven voldoen aan onze verplichtingen. Wij vragen daarvoor jullie begrip in deze roerige periode. 

Leden, ouders, vrijwilligers en sponsors: met elkaar en als team zullen we dit gaan oplossen. Wees solidair, verstandig, blijf fit, betrokken, en vooral: pas goed op elkaar!

Walter van Benthem


 

Nieuws afbeelding