Nieuws di
26-10
2021

MOP neemt deel aan Vughtse Sportakkoord

Onlangs heeft MOP de intentieverklaring Sportakkoord Vught mede ondertekend samen met de atletiekclub Prins Hendrik, Move Vught en de gemeente. Daarmee kan het uitvoeringsbudget voor sport initiatieven in de gemeente Vught door het ministerie van VWS vrijgegeven worden. Dit lokale akkoord is onderdeel van het Nationaal Sportakkoord dat erop gericht is om de kracht van sport beter te benutten.

Onze commissie MOP in Beweging zal hiervoor enkele van zijn initiatieven (o.a. beweegactiviteiten van senioren op MOP i.s.m. Move Vught) concretiseren en inbrengen in het lokale Vughtse akkoord. Hopelijk wordt één van deze daarvoor geselecteerd en kunnen we die tot uitvoering brengen. Een mooie stap bij het nemen van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.


Nieuws afbeelding