Nieuws vr
17-12
2021

Naleven van de corona-maatregelen in de sporthallen

Momenteel ontvangt de KNHB veel opmerkingen van sporthallen over het (niet) - handhaven van de corona-maatregelen. 
Hieronder nog een keer de regels:
 
CTB-check (Coronatoegangsbewijs) en het dragen van een mondkapje:
1)  Sporters vanaf 18 jaar moeten bij het betreden van een binnensport-locatie gecontroleerd worden op een CTB.
2)  In ruimten waar een CTB verplicht is, is ook het dragen van een mondkapje verplicht wanneer men zich gaat verplaatsen.
3)  Teams die zaalleiding hebben zijn ook verantwoordelijk voor het scannen van de CTB bij de ingang van de locatie, tenzij de beheerder die taak zelf uitoefent. Het is aan te raden vooraf contact te zoeken met deze beheerder en af te stemmen wat zij doen en wat van jullie wordt verwacht.
4)  Noodzakelijke vrijwilligers en mensen die functioneel aanwezig moeten zijn (denk daarbij aan trainers, coaches, scheidsrechters en de strikt noodzakelijke rijouders) zijn uitgezonderd van de CTB-verplichting. Overig publiek is niet toegestaan
 
Tot slot: voor het betreden van een sportkantine is iedereen vanaf 13 jaar verplicht z’n CTB te tonen. Geen CTB betekent geen toegang tot de sportkantine.
Nieuws afbeelding