Nieuws vr
18-9
2020

Stand van zaken MOP - ALV 14-9-2020


ALV OPENING

Welkom iedereen en in het bijzonder onze ereleden en leden van verdienste.

Het is heerlijk dat we weer competitie mogen spelen. Als MOP maken we een bijzondere periode door vanwege corona. Dat is u niet ontgaan. Oorspronkelijk was de ALV gepland op 6 juni jl. , maar dat hebben we moeten verschuiven naar deze datum. We vonden een online vergadering niet wenselijk. U zit hier op 1,5 m en neem aan dat u zich geregistreerd heeft.

In het begin van het jaar hadden we niet gedacht dat we half maart het complex zouden sluiten, iets wat we sinds de tweede wereldoorlog niet meer hebben meegemaakt. We worden nu geleefd door steeds wijzigende protocollen, en die zijn niet altijd even duidelijk. Ministerie, RIVM, NOC&NSF, KNHB, Verordeningen Veiligheidsregio Brabant Noord en de gemeente Vught. We houden de ‘spirit’ er in, want we doen het niet alleen voor onszelf maar ook voor de ander. Begrijpelijk hebben we onze aandacht enigszins moeten verleggen daardoor. Gelukkig krijgen we zichtbaar de steun van alle leden, ouders en vrijwilligers, blijft ons ledenbestand daardoor stabiel en zijn onze sponsoren vooralsnog loyaal gebleven aan MOP. Daar zijn we u en iedereen zeer dankbaar voor! Tenslotte is het iets wat we samen moeten doen. Iets wat niet vaak genoeg gezegd kan worden.

In de agenda bij stand van zaken MOP gaan we uitgebreid in op de activiteiten betreffende bestuur, hockey, evenementen en communicatie en accommodatie.

STAND VAN ZAKEN MOP

Bestuur

Nog net voor corona écht zijn intrede deed, hebben we de verbouwing van het clubhuis afgerond. Het vieren van de opening heeft jammer genoeg geen doorgang kunnen vinden net zoals al die andere mooie events die door vele vrijwilligers met plezier werden voorbereid. Op dat soort momenten is het financieel ook fijn dat we maar voor een deel afhankelijk zijn van de baromzet. Ondanks corona is de inschatting nu dat we het seizoen financieel gezond afronden.

Onze vernieuwingsinitiatieven op hockey gebied hebben vertraging opgelopen en worden nu weer opgepakt zoals 7’s. Het wedstrijdsecretariaat en de scheidsrechters commissie hebben een nieuwe invulling gekregen. De blaashal en led-verlichting initiatieven hebben we even op een lager pitje gezet door alle onzekerheden rondom corona. Het verlenen van stemrecht aan ouders heeft ook nog onze aandacht en blijkt ingewikkelder dan oorspronkelijk gedacht. Het archief van MOP wordt aangepakt. De besprekingen betreffende de vereenvoudiging van de structuur met bestuur en directie van MOP Beheer BV, Stichting Hockey & Recreatie en ook de gemeente vorderen constructief mede ingegeven dat we eind februari volgend jaar het 30 jaar opstalrecht op het clubhuis gaan verlengen met de gemeente. Wellicht dat het gewenst is om ergens in de komende maanden hiervoor een buitengewone algemene ledenvergadering te houden als we eruit zijn met de gemeente.

Mede naar aanleiding van de adviezen van de Taskforce Vernieuwing blijven we als MOP maatschappelijk betrokken. Na het inregelen van de kinderarmoede (waarvan we als MOP ook dit seizoen enkele gevallen hadden) zijn we gestart om te kijken hoe we als club omgaan met de velden als ze overdag "stilliggen”. Wellicht dat we een dagbesteding of ander sociaal initiatief gaan starten al dan niet gesponsored. Het is nog te vroeg om hierover concreet te zijn. Meer daarover komende periode.

Zoals bij de vorige ALV aangekondigd zouden we deze ALV met een nieuw contributieplan komen. Vanwege corona hebben we ook hier onze aandacht verlegd en daarvan afgezien. Als bestuur vonden we het niet wenselijk in deze onzekere periode dit gehele plan voor te leggen aan de leden. Het bestuur heeft wel gemeend om, in alle redelijkheid, enkele onderdelen eruit te pakken om de almaar structureel stijgende kosten in hockey enigszins te beteugelen en de kosten meer in lijn te brengen met de inspanning, faciliteiten en activiteiten. Hier later meer over.

Helaas heeft, mede ingegeven door corona, onze commissaris Tophockey van de zomer te kennen gegeven zich terug te trekken uit het bestuur voor het aflopen van zijn termijn. We staan later in de vergadering hier nog even bij stil. We hebben als bestuur goede hoop dat we, als we met zijn allen de schouders eronder blijven zetten, corona de baas kunnen. We gaan niet uit van een tweede ‘lock-down’, we blijven wel realistisch. Er zijn zelfs geluiden dat er een vaccin zal komen begin volgend jaar. Dat zou geweldig zijn. Je weet maar nooit, laten we de spirit erin houden!

Tophockey

Eerst iets over Dames 1 en Heren 1. Na een mooie start dit seizoen, besluiten in januari van dit jaar de coaches van Dames 1 om naar de concurrent Tilburg over te stappen. Dit kwam voor het bestuur als een verassing. We waren in onderhandeling met de hoofdcoach, maar hebben dit niet af kunnen ronden. Dit sloeg ook in als een bom bij het team. Nadat de gemoederen enigszins waren gesust en het team klaarstond voor de tweede helft van het veldseizoen, kregen we door corona in maart de volgende klap te verwerken. De bond had in al zijn wijsheid besloten de gehele competitie opnieuw te spelen. Ons 1ste dames team aan kop en 5 punten los van de nummer 2 promoveerde niet naar de hoofdklasse en ons 1ste heren team die zelfs 10 punten losstond, niet naar de 2e klasse. Bij NOS langs de lijn werden we zelfs "Cambuur in het kwadraat” genoemd. Het verdwijnend perspectief van hoofdklasse had voor het eerste dames team tot gevolg dat speelsters vertrokken en we alle zeilen bij moesten zetten om een team op de been te houden. Geen team was geen optie. U heeft gemerkt, we hebben nu een sterk team met begeleidende staf staan, waaronder twee nieuwe coaches, een nieuwe manager en een nieuwe arts. En, we zijn hoopvol dat ze in de bovenste regionen mee zullen doen dit seizoen. De teams in deze klasse zijn aan elkaar gewaagd en het zal spannend worden. Het is mooi te zien dat we inmiddels 3 speelsters uit de B hebben die mee mogen trainen en spelen met Dames 1. Dit is de aansluiting die we graag willen. De heren voelen zich extra sterk dit seizoen om "de vloek” zoals ze dat zelf noemen van promoveren naar een hogere klasse te doorbreken. Ook hier zijn we hoopvol door een overtuigende start en de kenmerkende passie van de heren.

Als club met ca. 900 jeugdleden (we hebben zelfs dit jaar jeugd moeten teleurstellen bij aanmelding) hebben we enorme potentie en zit het in ons DNA om te presteren. Alle eerste teams staan hun mannetje c.q. vrouwtje. Daar zijn we trots op. 4 van de 6 topteams in A, B en C speelden mee op het Zuid Nederlands Kampioenschap in de zaal; JB1, JC1 en MC1 kwalificeerden zich voor landelijk veldcompetitie. Het liefst doen we en blijven we meedoen op landelijk niveau. Clubs als MEP, Push, Tilburg, Den Bosch en Oranje Rood komen onze teams regelmatig tegen. En niet onverdienstelijk. Dit zijn de clubs waar we ons graag mee vergelijken als het om de jeugd gaat. Om dat te kunnen en te blijven doen is kwaliteit van de trainingen essentieel, ook voor breedte teams. Mooi dat afgelopen seizoen binnen de club meer dan 10 spelers c.q. speelsters uit de topjeugd A en B training gaven en of teams coachten uit C en D. Dit seizoen geven ook meer speelsters van Dames 1 training en coachen ze teams. Als de kwaliteit van de training goed is geeft dat het plezier in het spel wat we graag willen zien en beleven. Het heeft ook een aanzuigende werking van trainers, nieuwe leden en sponsoren die zich hiermee graag associëren. In de praktijk blijkt het ieder jaar weer een uitdaging om goede trainers te vinden, zowel binnen de club als daarbuiten. De trainers die we inhuren worden steeds professioneler en moeilijker te vinden. Dit alles heeft een voortdurend opwaartse druk op de kosten. We moeten hierop alert blijven zoals eerder aangegeven bij de vorige ALV’s.

Jeugd 

Afsluiting seizoen 2019-2020
Als gevolg van de Corona maatregelen hebben we het seizoen 19-20 niet op de gebruikelijke manier kunnen afsluiten. Alle jeugd heeft wel nog kunnen trainen voor de zomer en de D-lijn heeft zelfs een aantal zaterdagen onderling wedstrijden gespeeld. 
De kampioenen huldiging en traditionele BBQ hebben we helaas moeten overslaan. Er waren 7 teams herfstkampioen en 2 teams zaalkampioen. 
We hebben deze teams persoonlijk kunnen feliciteren en zij hebben ook hun kampioenen shirt ontvangen. 
Hiermee hebben we een bijzonder corona seizoen af gesloten.

Vol goede moed is alle jeugd eind augustus weer begonnen met trainen en het spelen van oefenwedstrijden.

De nieuwste F-jes: 
In verband met Corona hebben weinig kinderen meegedaan aan de proef trainingen voor de zomer. Dit heeft mensen waarschijnlijk ook doen besluiten om te wachten met inschrijven. We krijgen echter nog dagelijks nieuwe aanmeldingen voor deze lijn. Het streven is om per jaar minimaal 80 nieuwe kinderen aan te nemen voor deze groep. We gaan dat zeker halen. 
Deze groep traint vanaf dit seizoen, net als de E-jeugd, op vrijdag middag. Het doet ons goed te zien hoe op vrijdagmiddag 3 velden vol staan met onze jongste jeugd, ruim 300 kids. 
We hebben Eveline van Zon toegevoegd aan ons team van jongste jeugd coördinatoren. Eveline is oud speelster van MOP Dames 1. Zij heeft ruime ervaring op t gebied van het opleiden van jeugd. Wij denken hiermee de trainingen voor de jongste jeugd naar een hoger niveau te kunnen krijgen. Dit is in lijn met onze visie om onze jeugd-opleiding te verbeteren. 
We zijn dit jaar ook gestart met 3x3 wedstrijden voor de 2e jaars F. We sluiten hiermee beter aan bij verenigingen uit de regio. We menen hiermee de spelers beter voor te bereiden op het spelen van wedstrijden in de E-jeugd. Ook verwachten we hiermee beter te concurreren met voetbal, wat vooral onder de jongens zijn vruchten lijkt af te werpen.

We zien over de hele jeugdlijn een toename. Met name in de D en A lijn hebben we veel extra aanmeldingen. Hiermee komt het totaal aantal jeugdleden op 915. We zitten daarmee vrijwel aan het maximum aantal enthousiaste jeugdleden. We hebben een bomvol trainingsschema en de wedstrijd dagen lopen van 8.30-19.00 uur. 
We zijn trots op deze stijgende lijn.

We kijken uit naar een sportief en succesvol herfst seizoen waar we hopelijk niet worden stilgelegd als gevolg van Corona.

Communicatie en events

Goedenavond beste aanwezigen, mijn naam is Meike de Haas. Ik ben sinds een jaar bestuurslid in een nieuwe functie binnen het bestuur, en heb tot mijn grote vreugde Communicatie en Evenementen in mijn portefeuille. Het zijn vakgebieden die mij ‘na aan het hart’ liggen en waar binnen ik heb gewerkt.

Als bestuur willen we graag meer binding met en betrokkenheid van onze leden en ouders bij MOP. Dat begint met het regelmatig informeren over wat er gaande is en het organiseren van evenementen voor onze verschillende doelgroepen. Ik ga jullie kort meenemen met wat we afgelopen jaar hebben gedaan en gaan doen.

M.b.t. communicatie heb ik gekeken naar de mediakanalen die er zijn en die MOP had.
De website, was verouderd en aan vervanging toe. Afgelopen winter hebben we met behulp van LISA (de organisatie waaronder ons Leden Informatie Systeem draait) kosteloos een nieuwe website gebouwd. Het resultaat mag er zijn: een informatieve site die goed toegankelijk is vanaf diverse apparaten (dus laptop, iPad, mobiele telefoon).  
MOP heeft zo veel te vertellen, maar had nog geen nieuwsbrief. Sinds vorig jaar september versturen we nu maandelijkse een nieuwsbrief naar ruim 1300 leden en ouders. We hebben een uitstekende openingsrate van gemiddeld 72%. Ook de MOP-app wordt veel gebruikt. 
Zoals jullie kunnen zien, hangen er drie nieuwe TV’s in het clubhuis. Sponsor Fidato heeft ze gratis geleverd. Met dit narrowcasting systeem brengen we het MOP-nieuws nu ook in het clubhuis. Tevens is het een aantrekkelijk kanaal voor de boodschappen van onze sponsors.
De Social Media kanalen die we gebruiken zijn: 
- Instagram: om met onze jeugdleden te communiceren
- Facebook: vooral voor het bereiken van ouders en seniorleden
Op gebied van Social Media zijn er nog grote stappen te maken. Komend jaar gaan we kijken hoe we Social verder kunnen optimaliseren en uitbouwen. 

Events
We proberen voor elke doelgroep minstens 2x per jaar een event te organiseren, als het kan kosten-neutraal. Tijdens het veldseizoen, waarin we bijna 7 maanden competitie spelen, hadden we vorig jaar 30 events gepland. 

Van een stratentoernooi tot de Dames 1 Gold Cup wedstrijd, met de business clubs van HC Den Bosch en MOP. Van een vrijwilligers Bedankt-borrel tot het tweedaagse internationale Meet Other Players toernooi. Van een Pietentraining voor de mini’s tot een Super Sunday: Dames en Heren 1 spelen dan thuis. In mei zou dat een topdag gaan worden voor alle MOP leden, gesponsord door Boelens De Gruyter. Helaas hebben we alle toernooien en events na 15 maart moeten cancellen vanwege Corona.  
Vorig jaar hebben we een nieuw event in het leven geroepen: The Kick-Off. Een intern toernooi als start van het seizoen. Het is een goede manier om je nieuwe hockeyteam en de begeleiding te leren kennen. Gezien het succes hebben we op 29 augustus de tweede editie gehouden. Gelukkig mochten we dat binnen de Corona richtlijnen weer organiseren. Alle 68 jeugdteams, van A t/m 2e jaars F hebben meegespeeld en 840 kinderen aan teamtafels gegeten. Het was een super leuke dag. En dat is waar we het voor doen! Het MOP-gevoel. 
Het goed beheren van de communicatie-kanalen en het organiseren van al deze 30 events kost enorm veel tijd. Daar hebben we reporters en vrijwilligers hard voor nodig. Mocht je nog iemand kennen die zich zou willen inzetten voor een van deze onderdelen, dan hoor ik dat graag! 
Bedankt voor jullie aandacht. Zijn er nog vragen?

Accommodatie

Voor accommodatie was het een druk jaar met als hoogtepunt de upgrade van het clubhuis, die we met dank aan de inzet van een hoop vrijwilligers hebben weten te volbrengen. Graag wil ik hier in het speciaal bedanken: Marc Nederveen, Marieke van Hamond en Bas Lathouwers voor hun tomeloze inzet voorafgaand aan en tijdens de verbouwing. Ik ben ervan overtuigd dat het gaat bijdragen aan een hoop gezelligheid in en rond het clubhuis. 

Daarnaast hebben we van veld 2 ruim 12 ton zand afgehaald om zo de spelbeleving te verbeteren en zelfs vergelijkbaar met andere velden te maken. Gelukkig hebben we al veel positieve reacties mogen ontvangen. Ook wil ik graag even benoemen dat de extra Corona maatregelen ook veel extra werk voor het Acco-team opleverden. Denk hierbij aan het opbouwen van een Kiss en Ride zone en ruim 1,5 km aan rood wit lint voor de diverse looproutes die uitgezet moesten worden toen er weer gehockeyd mocht worden. 

Voor wat betreft aankomende maatregelen wil ik graag benoemen dat we investeren in een nieuwe GKB Top Clean machine die alle soorten vuil van de toplaag van de velden verwijdert. Vooral door het op tijd weghalen van bijvoorbeeld bladeren is de kans op algengroei een stuk minder. Algemeen gezien betekent zo’n investering een verlengde levensduur van de velden en dat is uiteraard fijn voor de kas. Daarnaast staat vervanging van het hekwerk van veld 2,3 en het speeltuintje in de planning voor de winterstop, alsmede het opnieuw bestraten van het Karel Hertzbergerlaantje en bestrating rondom het clubhuis. Ook wordt actief gekeken naar de beste optie voor vervanging van veld 4. Dit zal gaan spelen rond de zomerstop van 2022. 

Tot slot, maar niet minder belangrijk zijn we op MOP ook begonnen met verduurzaming. Er is inmiddels al uitvoerig gesproken met en gekeken naar LED verlichting leveranciers en hier is zelfs al een eerste keuze gemaakt. Door Corona en potentiële risico’s die daar nog liggen hebben we wel besloten even te wachten met daadwerkelijk aanvangen van de werkzaamheden, maar zodra het risico minder groot is willen we zo snel mogelijk doorpakken met installatie. Na LED verlichting willen we ook verder gaan met zonnepanelen en op termijn wellicht ook met warmtepompen. Maar alles op zijn tijd, het moet tenslotte ook allemaal gefinancierd worden...

Al met al een bewogen jaar met veel extra werk voor het team, maar we kijken uit naar de toekomst. De toekomst van de accommodatie ziet er goed uit, maar het is altijd fijn om zo af en toe terug te kunnen vallen op wat extra handjes. Het zou fijn zijn als wij in de toekomst daar beroep op mogen doen.  Ook de accommodatie in goede staat houden doen we met zijn allen!