Contributie


Peildatum leeftijd is 1 oktober van het seizoen (een lidmaatschap komt nooit automatisch te vervallen).

Kabouters (12 trainingen/half seizoen) 3,5-6 jaar € 130,00 
F-jeugd 1e jaars
       € 206,00 
F-jeugd 2e jaars
€ 245,00 
E-jeugd 8 jaar  € 252,00 
E-jeugd 9 jaar  € 283,00 
A/B/C/D-jeugd 10-18 jaar  € 314,00 
Top toeslag A1 en B1 € 175,00 
Top toeslag C1 € 125,00 
Top toeslag D1
€ 100,00 
Zaalhockey aanvulling       € 100,00 
Extra zaalhockey training aanvulling  € 25,00 
Inschrijfgeld spelend jeugdlid t/m 17 jaar       € 50,00 
Trainingslid
€ 170,00 

G-hockey
       € 160,00 
Senior 18-24 jaar       € 314,00 
Senior > 24 jaar € 340,00 
Senior - Jong Heren
€ 195,00 
Dames Veteranen  Donderdag                    
€ 314,00 
Trimhockey 1x per week € 170,00 
Trimhockey 2x per week € 225,00 
Trainingslid
€ 170,00 
Niet Spelend Lid
€ 98,00 

• De contributie voor veldhockey wordt in twee gelijke delen geïnd (richtdata september en oktober).
• De richtdatum voor het innen van de zaalhockey contributie is eind november.
• Daarnaast kent MOP familiekorting indien meer dan 2 gezinsleden spelend lid zijn.
• De contributie wordt verhoogd met € 20 wanneer de blaashal doorgang vindt en besteld wordt (conditioneel),
    plus de geldende zaaltoeslagen die in de ALV van 11 juni 2018 zijn gecommuniceerd  (ook conditioneel aan
    start blaashal).

Op de afgelopen ALV van 14 september 2020 is goedkeuring verkregen om de contributie met 3% te indexeren (de bedragen zijn op hele euro's afgerond, zowel naar boven als beneden).

Automatische incasso
Bij insturen van het inschrijfformulier geef je automatisch toestemming voor de automatische incasso. Leden die geen gebruik maken van een automatische incasso krijgen een toeslag van € 2,50.

Niet tijdig betalen van facturen
Bij niet tijdige betaling van facturen zal het niet (tijdig) betalende lid € 15,00 per herinnering/stornering per keer worden doorbelast, waarbij HC MOP in beginsel twee keer zal herinneren/aanmanen.

Indien de factuur (of de facturen) onbetaald blijven is het bestuur gerechtigd om de openstaande facturen buitengerechtelijk en gerechtelijk te incasseren, waarbij alle kosten van incasso waaronder doch niet uitsluitend genoemd de volledige kosten van de deurwaarder verschuldigd zijn door het niet (tijdig) betalende lid (extra bovenop de verschuldigde contributie en aanmaningskosten).

Bij onvolledige betaling per 1 december is het bestuur gerechtigd om het niet betalende lid te (laten) schorsen en een nadere boete van € 50,00 op te leggen en uiteindelijk (indien nodig) het lid te (laten) royeren, waarbij dit zal worden doorgegeven aan de KNHB (ter vermijding van club shoppen).

Indien er redenen zijn waarom de factuur/facturen/incasso’s, al dan niet tijdelijk, niet betaald kunnen worden, kan daarover altijd contact worden opgenomen met de voorzitter ([email protected]) of de vertrouwenspersoon ([email protected]) van HC MOP. Deze vertrouwenspersoon is ook de intermediair om leden te helpen die het moeilijk hebben om de contributie te betalen en toch heel graag willen hockeyen.
 

Hoofdsponsoren