Contributie


Peildatum leeftijd is 1 oktober van het seizoen (een lidmaatschap komt nooit automatisch te vervallen).

Kabouters (12 trainingen/half seizoen) 3,5-6 jaar € 130,00 
F-jeugd 1e jaars vanaf 6 jaar        € 206,00 
F-jeugd 2e jaars vanaf 6 jaar € 245,00 
E-jeugd 1e jaars vanaf 8 jaar € 252,00 
E-jeugd 2e jaars vanaf 8 jaar € 283,00 
A/B/C/D-jeugd 10-18 jaar  € 314,00 
Top toeslag A1 en B1 € 175,00 
Top toeslag C1 € 125,00 
Top toeslag D1
€ 100,00 
Top toeslag A2, B2, C2, D2 € 50,00 
Zaalhockey aanvulling       € 100,00 
Extra zaalhockey training aanvulling  € 25,00 
Inschrijfgeld spelend jeugdlid t/m 17 jaar       € 50,00 
Trainingslid
€ 170,00 
Gezinslidmaatschap *
€ 975,00 

G-hockey
       € 160,00 
Senior 18-24 jaar       € 195,00 
Senior > 24 jaar € 340,00 
Top toeslag Heren 1
€ 119,00 
Dames Veteranen Donderdag                     
€ 314,00 
Trimhockey 1x per week € 170,00 
Trimhockey 2x per week € 225,00 
Trainingslid
€ 170,00 
Niet Spelend Lid
€ 98,00 

* dit is exclusief inschrijfgeld, toeslagen, zaalhockey, verzuimen en boetes en is geldig voor 1 postcode/huis

• 
De contributie voor veldhockey wordt in twee gelijke delen geïnd (richtdata september en oktober).
• 
De richtdatum voor het innen van de zaalhockey contributie is eind november.
• 
MOP kent een familiekorting indien meer dan 2 gezinsleden spelend lid zijn en woonachting zijn op dezelfde postcode/in hetzelfde huis (3e familielid € 25 korting, 4e familielid € 35 korting).
Het gezinslidmaatschap is geldig voor een huishouden dat gezamenlijk woont op één adres/één postcode en bedraagt € 975 (exclusief inschrijfgeld, toeslagen, zaalhockey, verzuimen en boetes). Onderaan deze pagina staan een paar rekenvoorbeelden.
De familiekorting vervalt indien er gebruik wordt gemaakt van het gezinslidmaatschap.
• 
Bij onduidelijkheden over de hoogte van de contributie of overige voorwaarden beslist het bestuur.

In de ALV van 22 maart 2021 is besloten om voor het seizoen 2021-2022 de jaarlijkse indexatie achterwege te laten i.v.m. de corona-maatregelen die ook haar invloed hebben (gehad) op het hockey en onze leden.

Automatische incasso
Bij insturen van het inschrijfformulier geef je automatisch toestemming voor de automatische incasso. Leden die geen gebruik maken van een automatische incasso krijgen een toeslag van € 2,50.

Niet tijdig betalen van facturen
Bij niet tijdige betaling van facturen zal het niet (tijdig) betalende lid € 15,00 per herinnering/stornering per keer worden doorbelast, waarbij HC MOP in beginsel twee keer zal herinneren/aanmanen.

Indien de factuur (of de facturen) onbetaald blijven is het bestuur gerechtigd om de openstaande facturen buitengerechtelijk en gerechtelijk te incasseren, waarbij alle kosten van incasso waaronder doch niet uitsluitend genoemd de volledige kosten van de deurwaarder verschuldigd zijn door het niet (tijdig) betalende lid (extra bovenop de verschuldigde contributie en aanmaningskosten).

Bij onvolledige betaling per 1 december is het bestuur gerechtigd om het niet betalende lid te (laten) schorsen en een nadere boete van € 50,00 op te leggen en uiteindelijk (indien nodig) het lid te (laten) royeren, waarbij dit zal worden doorgegeven aan de KNHB (ter vermijding van club shoppen).

Indien er redenen zijn waarom de factuur/facturen/incasso’s, al dan niet tijdelijk, niet betaald kunnen worden, kan daarover altijd contact worden opgenomen met de voorzitter ([email protected]) of de vertrouwenspersoon ([email protected]) van HC MOP. Deze vertrouwenspersoon is ook de intermediair om leden te helpen die het moeilijk hebben om de contributie te betalen en toch heel graag willen hockeyen.


 

Hoofdsponsoren