Lidmaatschap aanmelden


Inschrijven
•  Inschrijven voor senioren, veteranen, trimhockey en G-hockey is het gehele jaar mogelijk
De inschrijfperiode voor de jeugd is tot uiterlijk 1 mei voorafgaand aan het nieuwe seizoen. Aanmeldingen die later binnenkomen, worden op volgorde van binnenkomst behandeld en kunnen alleen behandeld worden als er in de betreffende leeftijdscategorie nog plaatsingsmogelijkheden zijn.

Uitzondering zijn kinderen die beginnen in groep 3. Deze kinderen kunnen zich nog aanmelden tot 1 juli voorafgaand aan het nieuwe seizoen. Deze F-jes kunnen pas lid worden als zij op 31 december minimaal 6 jaar of ouder zijn en naar groep 3 van de basisschool gaan.

Bij aanmelding na 1 juli is plaatsing ook hier afhankelijk van beschikbaarheid.


MOP hanteert geen wachtlijst
MOP werkt niet met wachtlijsten, dus als jouw kind dit seizoen geen lid kan worden, moet het voor het volgende seizoen opnieuw worden aangemeld.

Tophockey
Bijzonder talentvolle spelers/speelsters die in aanmerking willen komen voor een eerste team, kunnen een mail sturen met een motivatie naar [email protected]. De Tophockey Commissie zal je aanvraag in behandeling nemen.

Leeftijdscategorieën (peildatum is 1 oktober van het seizoen)
 Kabouterhockey      3,5 tot 6 jaar
 F-jeugd  6 en 7 jaar
 E-jeugd  8 en 9 jaar
 D-jeugd  10 en 11 jaar
 C-jeugd  12 en 13 jaar
 B-jeugd  14 en 15 jaar
 A-jeugd  16 en 17 jaar
 Senioren  vanaf 18 jaar
 Veteranen  vanaf 35 jaar
 Veteranen L  vanaf 50 jaar
 Trimhockey  vanaf 25 jaar

Plaatsing
Toezeggingen om lid te kunnen worden, kunnen uitsluitend door het bestuur van MOP worden gedaan. Aan gedane toezeggingen door anderen, zoals coaches, trainers, etc. kunnen geen rechten worden ontleend. Plaatsing geschiedt op basis van het aannamebeleid zoals hieronder gepubliceerd. Je krijgt rond half juni bericht of jij of je kind geplaatst kan worden.

De aanname criteria
MOP heeft een aannamebeleid ingesteld. Bij teveel aanmeldingen voor een bepaalde leeftijdscategorie gelden de volgende voorrangsregels (in volgorde van importantie):
1.  Gezinsleden (eventueel in voorkomende gevallen in combinatie met criterium vermeld onder punt 3) tenzij enig kind
2.  Oud-jeugdleden, indien opzegging het gevolg was van normale omstandigheden
3.  Kinderen van ouders die zich al actief inzetten voor MOP of kinderen wiens ouders bereid zijn zich actief in te gaan zetten voor MOP
4.  Opgave van activiteiten maakt een wezenlijk onderdeel uit van het lidmaatschap van het kind (Let op: opgave van activiteiten is niet vrijwillig; er kan altijd een beroep op uw tijd/inzet worden gedaan)
5.  Kinderen van oud-leden (minimaal 10 jaar lid geweest van MOP)
6.  Kinderen wonende in de buurt van de club (gemeente Vught en binnen een straal van 10 km)
7.  Kinderen die elders lid zijn van een hockeyvereniging en naar Vught e/o zijn verhuisd
8.  Kinderen met aantoonbare hockeyervaring in clubverband

NB1  
Talentvolle spelers voor de 1e teams kunnen ter beoordeling van de voorzitter Tophockey ([email protected]) en in overleg met het bestuur met voorkeur behandeld worden
NB2
MOP werkt uitdrukkelijk niet met een wachtlijst. Als uw kind dit jaar niet wordt aangenomen, dient u het voor het volgende seizoen wederom met het dan geldende inschrijfformulier aan te melden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan eerdere afwijzingen
NB3
Het bestuur van MOP houdt zich in uitzonderlijke gevallen het recht voor om van bovenstaande criteria af te wijken
NB4
Formulieren ingezonden voor 1 januari zullen niet in behandeling worden genomen