Lidmaatschap Contributie

Peildatum leeftijd is 1 oktober van het seizoen (een lidmaatschap komt nooit automatisch te vervallen).


O16 / O18
€ 340 
O16 / O18 1e team toptoeslag      € 175 
O16 / O18 2e team toptoeslag € 60 
O12 / O14
€ 370 
O9 / O10
€ 325 
O8
€ 290 
F-jeugd 1e jaars € 260 
G-hockey
€ 180 
Senior >24 jaar € 375 
Senior >24 jaar DUO € 300 
Senior 18 - 24 jaar € 330 
Sevens
€ 240 
Trimhockey 1x per week € 250 
Trimhockey 2x per week € 325 
Trainingslid
€ 250 
Inschrijfgeld
€ 50 
Gezinslidmaatschap *      
€ 1300 
Niet Spelend Lid
€ 100 
Zaalhockey separaat separaat 

* dit is exclusief inschrijfgeld, toeslagen, zaalhockey, verzuimen en boetes en is geldig voor 1 postcode/huis

 

Uitgangspunten algemeen
-  De contributie voor veldhockey wordt in twee gelijke delen geïnd (richtdata september en oktober).
-  De richtdatum voor het innen van de zaalhockey contributie is eind november.
-  MOP kent een familiekorting indien meer dan 2 gezinsleden spelend lid zijn en woonachting zijn op dezelfde postcode/in hetzelfde huis (3e familielid € 25 korting, 4e familielid € 35 korting).
-  Het gezinslidmaatschap is geldig voor spelende leden van een huishouden dat gezamenlijk woont op één adres/één postcode en bedraagt € 1000 (exclusief inschrijfgeld, toeslagen, zaalhockey, verzuimen en boetes). Onderaan deze pagina staan een paar rekenvoorbeelden.
-  De familiekorting vervalt indien er gebruik wordt gemaakt van het gezinslidmaatschap.
-  Bij onduidelijkheden over de hoogte van de contributie of overige voorwaarden beslist het bestuur.

Er is een mogelijkheid voor het aangaan van een DUO lidmaatschap.
De regels voor DUO lidmaatschappen zijn als volgt:
-  Geïnteresseerde DUO’s moeten zich jaarlijks voor 1 juni opgeven.
-  Elk team moet minstens 14 spelers in het team hebben, naast de DUO’s.
-  DUW-lidmaatschap is alleen voor veteranen, senioren en jong-senioren.
-  De aanvoerder, commissaris Senioren, secretariaat en penningmeester moeten er vooraf van op de hoogte zijn.
-  Maximaal 2 DUO’s per team, met uitzondering van keepers (mogen altijd duo).
-  DUO’s betalen ieder voor zich contributie. Als zich iets voordoet zoals blessures of een verhuizing, moeten ze dit onderling regelen.

In de ALV van 22 juni 2023 is besloten om voor het seizoen 2023-2024 de contributie bedragen aan te passen o.b.v. de gestegen vaste kosten en algehele rationalisatie van de contributiestructuur. Meer informatie hierover is te vinden in de notulen van de betreffende ALV.

 

Automatische incasso

Bij insturen van het inschrijfformulier geef je automatisch toestemming voor de automatische incasso. Leden die geen gebruik maken van een automatische incasso krijgen een toeslag van € 2,50.

 

Niet tijdig betalen van facturen

Bij niet tijdige betaling van facturen zal het niet (tijdig) betalende lid € 15,00 per herinnering/stornering per keer worden doorbelast, waarbij HC MOP in beginsel twee keer zal herinneren/aanmanen.

 

Indien de factuur (of de facturen) onbetaald blijven is het bestuur gerechtigd om de openstaande facturen buitengerechtelijk en gerechtelijk te incasseren, waarbij alle kosten van incasso waaronder doch niet uitsluitend genoemd de volledige kosten van de deurwaarder verschuldigd zijn door het niet (tijdig) betalende lid (extra bovenop de verschuldigde contributie en aanmaningskosten).

 

Bij onvolledige betaling per 1 december is het bestuur gerechtigd om het niet betalende lid te (laten) schorsen en een nadere boete van € 50,00 op te leggen en uiteindelijk (indien nodig) het lid te (laten) royeren, waarbij dit zal worden doorgegeven aan de KNHB (ter vermijding van club shoppen).

 

Indien er redenen zijn waarom de factuur/facturen/incasso’s, al dan niet tijdelijk, niet betaald kunnen worden, kan daarover altijd contact worden opgenomen met de voorzitter ([email protected]) of de vertrouwenspersoon ([email protected]) van HC MOP. Deze vertrouwenspersoon is ook de intermediair om leden te helpen die het moeilijk hebben om de contributie te betalen en toch heel graag willen hockeyen.

 

Is het lastig om de contributie voor het nieuwe hockeyseizoen te betalen? 

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur 's-Hertogenbosch-Vught helpt u graag met een financiële bijdrage!

 

Het uitoefen van een (team)sport is heel belangrijk voor een kind! Het zorgt voor: beweging, ontspanning en afleiding, het "ergens horen", het ontmoeten van anderen, het opdoen van sociale vaardigheden, het omgaan met winst en verlies, etc. Het is heel belangrijk voor de ontwikkeling van een kind dat hij of zij mee kan blijven doen. Wanneer je niet of nauwelijks de hockeycontributie kunt betalen, laat het ons dan weten, want we helpen je graag!

 

Wanneer je als ouder(s) beschikt over een te laag besteedbaar inkomen om de sportcontributie van je kind(eren) te betalen kan het Jeugdfonds per sportseizoen, per kind een bedrag van maximaal € 225 bijdragen. In eerste instantie wordt een bijdrage gedaan aan het betalen van de contributie. Mocht dit bedrag lager zijn dan € 225 dan kan voor het restantbedrag een waardebon worden verstrekt waarvan sportkleding of -attributen gekocht kunnen worden die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van de hockeysport. 

 

Hoe kunt u deze financiële hulp krijgen? Wanneer u op deze link klikt treft u een formulier aan dat u zo volledig mogelijk invult. We begrijpen natuurlijk dat u zich niet prettig voelt en misschien liever niet aan "de grote klok hangt" dat u het financieel lastig heeft. U hoeft daarom geen contact op te nemen met de trainer of coach van uw kind maar u mailt dit formulier naar:

- Ellen Huinink, coördinator armoede gemeente Vught, [email protected] (06-30042286 of 073-2068192)

- of naar Elianne Kuepers, [email protected] van onze hockeyclub MOP. 

Ook vragen wij niet om uw inkomsten aan ons door te geven of bewijsstukken toe te voegen.

 

Wanneer Ellen of Elianne uw formulier heeft ontvangen, vult ze een online aanvraagformulier in. Deze aanvraag komt terecht bij de coördinator van het Jeugdfonds. Zodra zij, Carmen Nijssen, de aanvraag heeft ontvangen en goedgekeurd ontvangt Ellen of Elianne en Hockeyclub MOP een bevestiging waarin alleen staat dat er een bepaald bedrag voor uw kind (naam van het kind met een aanvraagnummer) vanuit het Jeugdfonds aan de Hockeyclub zal worden betaald. De club stuurt een factuur van het aangevraagde bedrag naar het Jeugdfonds en zij maken dit bedrag naar ons over. Heeft u een waardebon aangevraagd dan ontvangt u deze per post en deze kunt u inleveren bij de winkel die op de bon staat vermeld. Ook staat op de bon het bedrag dat u in de betreffende winkel kunt besteden. 

 

Uw privacy staat bij ons hoog in het vaandel! Wanneer u nog vragen heeft mag u Elianne of Ellen maar natuurlijk ook Carmen altijd bellen (06-15642732) of e-mailen ([email protected]).