Nieuws ma
17-1
2022

Ted van der Bijl benoemd tot Erelid van MOP

Tijdens de Algemene Leden Vergadering afgelopen zaterdag 15 januari 2022 heeft het MOP bestuur Ted van der Bijl voorgedragen als erelid van MOP.

"Ted is iemand die we allemaal heel goed kennen: gedreven en gaat voor de zaak! Hij heeft geen last van een groot ego, houdt niet van borstklopperij en zit altijd vol goede en originele ideeën hoe het verder moet (zoals bijvoorbeeld een jeu de boules baan en een country club model voor hockey en golf samen). Ted is iemand die niet houdt van stroperigheid en als hij ergens voor staat dan staat hij ook ergens voor, je kunt altijd op hem rekenen met een constructieve houding. Zo ook vandaag toen het bestuur hem vroeg bij de ALV aanwezig te zijn betreffende de vervanging van veld 4. Ted houdt er niet van om op de voorgrond te treden. Het ooit als bestuurslid moeten vervangen van de voorzitter tijdens de ALV was dan ook geen prettig gevoel voor hem.

Ted is altijd goed met de penningen en op de hoogte van de prijzen en kosten. Goudeerlijk en een uitstekende onderhandelaar, goed geïnformeerd en gedocumenteerd als hij is. Daarnaast is hij ook wel perfectionistisch en een wandelend geschiedenisboek van MOP. Inmiddels beschikt hij serieuze kennis over de techniek van onderhoud van zowel hockey als golf.

Ted is vice-voorzitter geweest in het bestuur van 1998 t/m oktober 2002 met accommodatie in zijn portefeuille in de periode dat Menso Westerouen van Meeteren voorzitter was. Op 14 maart 2008 is hij toegetreden tot de Stichting Hockey & Recreatie Vught en in datzelfde jaar werd hij penningmeester van Stichting MOP Golf. Ook beheert hij voor de Stichting MOP Golf de golf accommodatie en is hij lid van de Accommodatiecommissie van MOP waar hij met veel plezier minimaal 3 dagdelen per week aan besteedt. Hij heeft samen met Mariëlle Swinkels succesvol Dames 1 gemanaged van 2009 t/m 2015. Daarna was hij 2 jaar lid van de lustrumcommissie "We are Family” bij ons 95-jarig bestaan. OP dit moment is hij samen met Menso het archief aan het schonen en op orde aan het brengen. Recent stond Ted nog bij onze voorzitter Walter op de stoep om met trots de originele oprichtingsdocumenten van MOP uit 1923 te laten zien.

Ted is buiten MOP ook actief, zo is hij sinds 3 jaar bestuurslid van Stichting Vrienden Kamermuziek ‘s-Hertogenbosch. Dit alles met zijn lieve en zeer betrokken Els aan zijn zijde.

Ted heeft zich op buitengewone wijze verdienstelijk gemaakt voor MOP, waarvoor we hem zeer dankbaar zijn. Het bestuur stelde daarom aan de (online) Algemene Leden Vergadering voor om cf. art 5 lid 6 en art 7 lid 4 van de statuten, Ted van der Bijl te benoemen tot erelid van MOP”.

Een applaus, gejuich en vele ‘likes’ verschenen online en de vergadering ging hier volmondig mee akkoord.


Nieuws afbeelding