Nieuws ma
24-1
2022

Stand van zaken MOP - ALV 15-1-2022

STAND VAN ZAKEN MOP

We hebben dit seizoen een mooie start gemaakt. Het ledenaantal is stabiel gebleven en zelfs licht gegroeid naar 1168 leden. (van 1159 (seizoen 2020/2021) naar 1168 (seizoen 2021/2022), waarvan ca. 920 jeugdleden en 250 senioren).

Een mooie start zowel op het gebied van hockey, met 10 herfstkampioenen bij de jeugd, een Dames 1 team dat zich goed handhaaft in de promotieklasse met veel potentie voor doorstroom vanuit de jeugd en een Heren 1 team die er is en zijn draai gevonden heeft. Als ook op het sociale vlak met happenings en events (o.a. ‘kick off’ en gezellige bingo/disco avond). Mooi te zien ook dat de vrijdagmiddag c.q. -avond op de club zo’n succes begint te worden.

Tja en nu, door de lockdown is de zaalhockey competitie helaas gestopt en competitiewedstrijden kunnen niet meer ingehaald worden. Als club blijft ons uitgangspunt dat we ons zoveel mogelijk inzetten om hockey te faciliteren. Temeer daar fit zijn en buiten bewegen juist gezien kan worden als een oplossing voor en niet als een oorzaak van corona. De persconferentie gister geeft gelukkig wat meer ruimte gegeven. We moeten er vanuit gaan dat corona nog wel een tijdje onder ons zal blijven. En gaan we als club ons ook op voorbereiden.

Maatschappelijk blijft MOP in beweging. Dit is ook de naam van de werkgroep die zich hier hard voor maakt. De werkgroep heeft samen met MOVE Vught als pilot ‘urban hockey’ naar de wijk gebracht waar kinderen, voor wie vaak hockey buiten bereik ligt, enthousiast aan mee hebben gedaan. Het plan ligt er nu om onder het motto ‘beweeg je fit’ eenzame ouderen op de donderdagmiddag op de club in beweging te krijgen. Tevens heeft MOP mede de intentieverklaring voor het Vughtse Sportakkoord ondertekent welke binnenkort definitief zal worden gemaakt.

Op 12 oktober jl. heeft MOP de vernieuwde akte voor het opstalrecht met de gemeente ondertekend. Toch wel een historisch moment voor de club, na 30 jaar. Daarmee is MOP Vereniging nu de eigenaar van het clubhuis en zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en kan de vereenvoudiging van de structuur verder worden afgewikkeld. Tevens biedt het de mogelijkheid om financiering aan te trekken. Helaas is het niet gelukt om een garantstelling van de gemeente te krijgen. Het simpele feit dat we gezond zijn en een bank bereid hebben gevonden MOP te financieren betekende dat de gemeente de deur dicht heeft gegooid.

Bijzonder veel dank gaat uit naar Berend van Weel, Ted van der Bijl en zeker niet te vergeten Hans van Dijk. Hans voerde al die jaren keurig de administratie en was een belangrijke steun. Dank daarvoor Hans! Zij hebben jarenlang de Stichting Hockey & Recreatie en MOP Beheer BV bestierd altijd met het belang van MOP in het oog. Later in deze vergadering hier meer over.

Recent heeft Patricia Kerssemakers, onze secretariële steun en toeverlaat, aangegeven dat ze uiterlijk per 1 april as. wil stoppen. We zijn Patricia heel veel dank verschuldigd na meer dan 7 jaar en voor alles wat ze voor MOP gedaan heeft. Ze heeft ook altijd meer gedaan dan waar ze voor een vergoeding kreeg. Als échte MOP-er was ze voor alle bestuursleden ook vaak het geweten. Als bestuur zullen we hier nog uitgebreid bij stilstaan. We gaan je enorm missen en alvast heel veel dank P.!

Dit betekent ook dat we op  zoek zijn naar vervanging. Inmiddels zijn we hopelijk bijna rond met het vinden van haar opvolging.

Met betrekking tot MOP cricket was seizoen 2021 een bewogen jaar. MOP cricket is gegroeid. MOP cricket is dit jaar met 2 senioren teams in de competitie uitgekomen, en twee jeugdteams hebben in combinatie met Hitech Cricket club (cricket afdeling van de Hitech campus in Eindhoven) gespeeld. 

En hoewel het erg gezellig was waren de resultaten niet om over naar huis te schrijven. MOP1 is als laatste geëindigd in de competitie, MOP2 belande ook in het rechter rijtje. 

Daarnaast is dit het eerste jaar dat de cricket pyjama’s verruild zijn voor gekleurde tenues. MOP cricket heeft daarbij gekozen voor een rode broek, groen shirt met rode bies. We hadden graag het MOP wit terug willen laten komen, maar dat kan niet, omdat er met een witte bal gespeeld wordt. 

Corona heeft op de cricket ook zijn impact gehad. Het seizoen is ingekort, waardoor er voor de jeugd geen binnen seizoen was en de wervingsactiviteiten zijn afgebroken. 

De aanwas die cricket had willen realiseren is dit jaar uitgebleven. Het buiten seizoen van de jeugd was wel een succes met veel gezelligheid, goed spel en een fijne ouder kind wedstrijd als seizoen afsluiting. 

Waar MOP cricket de afgelopen jaren een vaste cricketclub was in Brabant merken we dat er meer concurrentie is gekomen door de groei van Eindhoven. Getalenteerde spelers zijn vertrokken naar Hitech dat overgangsklasse gaat spelen. Het zal er voor 2022 dus niet gemakkelijker op worden.

Voor 2022 blijft de cricket zich inzetten op groei aan de onderkant en hard werken aan stabilisatie van MOP1.

Het meest gebaat is MOP cricket bij aanwas vanuit MOP hockey, de Vughtse jeugd en jong volwassenen. Daar werken we samen aan.

Financieel sluiten we het hockeyseizoen 20/21 netjes af en blijven we gezond. Dit is aan u te danken en aan alle leden, vrijwilligers en sponsoren die ons loyaal blijven. Ook kijk ik hierbij naar mijn mede bestuursleden. Kan het niet vaak genoeg zeggen: allen dank! De penningmeester neemt ons dadelijk mee in de cijfers, met trots voor het behaalde resultaat.

De Tuchtcommissie heeft laten weten dat er geen zaken zijn aangemeld of aanhangig zijn.

Ook de vertrouwenspersoon van MOP heeft geen bijzondere meldingen binnen gekregen.

Laten we hier ook trots op zijn. En dit zo houden: tenslotte willen we met respect en onderling plezier blijven hockeyen op MOP.

Als bestuur zijn we van de zomer weer de hei op gegaan. Als resultaat: update van onze missie. Die is te lezen op onze website. Met dezelfde ingrediënten van de vorige missie zijn we aan de slag gegaan en hebben we deze ingekort en krachtiger verwoord. Tevens hebben we 5 speerpunten benoemd voor onze club met name voor dit seizoen, waarbij de focus ligt bij hockey (jeugd en senioren), vrijwilligers, verduurzamen van de accommodatie en het voorbereiden van het 100 jarig bestaan van MOP. Over dit laatste ben ik verheugd u mede te kunnen delen dat Albertine van der Lande bereid is gevonden om voorzitter te worden van de lustrum commissie. Het team heeft ze al bijna helemaal rond en we zullen daar de volgende ALV bij stil staan. We wensen Albertine en haar lustrum commissie heel veel succes en met name ook plezier met dit bijzondere lustrum!

Over de stand van zaken betreffende de andere speerpunten nemen mijn mede bestuursleden jullie graag mee. Te beginnen bij jeugdhockey.

Overigens deze stand van zaken kan tevens worden gezien als het jaarverslag van de secretaris welke zal worden geplaatst op onze website en te lezen zal zijn via de eerstvolgende nieuwsbrief.