Opzeggen


Het verenigingsjaar bij MOP loopt t/m 30 juni. Wil je na dit huidige seizoen stoppen met hockey bij MOP?

Vergeet dan niet je lidmaatschap schriftelijk én tijdig op te zeggen:
vóór 1 mei voorafgaand aan het nieuwe verenigingsjaar: geldig voor jeugdleden
vóór 1 juli voorafgaand aan het nieuwe verenigingsjaar: geldig voor seniorleden, 2e jaars A-leden
   en eindexamenkandidaten
na deze data wordt het lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd

Let op! Als vóór deze data niet is opgezegd, ongeacht welke reden, wordt het lidmaatschap met een jaar verlengd. Dat betekent: 100% van de contributie betalen voor het volgende seizoen!

Hoe kan ik opzeggen?
Opzeggen van het lidmaatschap van MOP kan uitsluitend schriftelijk door een email te sturen naar [email protected] of een brief naar VMH&CC MOP, Postbus 2062, 5260 CB Vught.

Opzeggen via de trainer, coach, lijncoördinator, etc. is uitdrukkelijk niet geldig.

Vermeld bij je opzegging je naam, team, adres, e-mailadres, geboortedatum en ook de reden van opzegging.

Vervolgens stuurt het secretariaat per email een bevestiging van de opzegging, welke bindend is voor beide partijen. Geen bevestiging ontvangen van het secretariaat betekent dat er geen opzegging is ontvangen.

Het is enkel de discretionaire bevoegdheid van het bestuur om in schrijnende gevallen op individuele basis van deze hoofdregels af te wijken, zonder dat anderen aan de dergelijke uitzondering rechten kunnen ontlenen.
 

Hoofdsponsoren