Hockey Arbitrage Arbitrageregels


De volgende regels van VMH&CC MOP hebben specifiek betrekking op de Arbitrage:

1. Zorg dat je trots kunt zijn op MOP en op jezelf. Behandel iedereen met respect en gedraag je als een sportieve teamspeler of toeschouwer.

2. Als coach geef je het voorbeeld met sportief gedrag naar tegenstander en scheidsrechters. Je treedt corrigerend op als je spelers zich onsportief gedragen of zich niet aan het Clubreglement houden.

3. Zogenaamd ‘mee-coachen’ en ‘meefluiten’ als toeschouwers doe je niet op MOP.

4. Laat de scheidsrechter in zijn of haar waarde, ook als je het niet eens bent met de beslissing. Net als bij spelers is er bij scheidsrechters ook verschil in ervaring en in aanleg.

5. Je scheldt nooit, niet naar de scheidsrechter, niet naar de tegenstander en ook niet naar teamgenoten.

6. De regel om wedstrijden te fluiten hoort bij je lidmaatschap. Je fluitbeurten kom je dus na. Als je onverhoopt niet kunt dan regel je een geschikte vervanger en informeer je vooraf de SRC hierover. Sanctie bij afwezigheid (zelf of vervanger): een extra wedstrijd fluiten.

7. Het afkopen van je eigen fluitbeurt is verboden. Als sanctie fluit je nog een extra wedstrijd.

8. Junioren fluiten in principe geen wedstrijden van senioren. Uitzonderingen uitsluitend op verzoek van de SRC.

9. Als coach maak je voor de wedstrijd kennis met het bezoekende team en je bedankt na de wedstrijd samen met de spelers de tegenpartij en de scheidsrechters.


 

Hoofdsponsoren

Agenda

Nog geen agenda punten.