Maandag
Tijd Team Trainer Veld Memo
16:00 - 17:30 Meisjes O12-5 Rein Louwers
Marius Viguurs
3 - AB
16:30 - 18:00 Jongens O12-2 Thomas Sanders
Klaas Rademakers
Wisse Lucas
1 - AB
16:30 - 18:00 Jongens O12-4 Jacco Klijberg 1 - CD
16:30 - 18:00 Jongens O14-5 Gijs Vaandrager 2 - AB
16:30 - 18:00 Meisjes O12-4 Theije Bloem
Joep Kwantes
4 - AB
16:30 - 18:00 Meisjes O12-6 Rosalie de Nie 4 - CD
16:30 - 18:00 Meisjes O14-2 Lauren Aarts 3 - CD
17:00 - 18:30 Meisjes O16-4 Trainer HockeyWerkt 2 - CD
17:30 - 19:30 Keepers Trainingsgroep 3 - AB
18:00 - 19:30 Jongens O12-1 Annefleur Cornelissen
Klaas Rademakers
4 - AB
18:00 - 19:30 Jongens O12-3 Thomas Sanders
Gijs Vaandrager
4 - CD
18:00 - 19:30 Jongens O16-1 Sebastian Schrederhof 1 - AB
18:00 - 19:30 Meisjes O14-1 Bink Lucas 1 - CD
18:00 - 19:30 Meisjes O14-6 Charlie van Wetten
Tes Fleerakkers
2 - AB
18:30 - 20:00 Jongens O16-3 Trainer HockeyWerkt 2 - CD
18:30 - 20:00 Meisjes O14-4 Oliver van den Boogaart
Mees van Will
3 - CD
19:30 - 21:00 Meisjes O16-1 Toon Siepman 1 - CD
19:30 - 21:00 Meisjes O18-1 Lauren Aarts 4 - AB
19:30 - 21:00 Meisjes O18-2 Soledad Villar 4 - CD
19:45 - 21:15 Jongens O18-1 Thomas Sanders 1 - AB
20:00 - 21:30 Jongens O18-3 Trainer HockeyWerkt 2 - CD
Dinsdag
Tijd Team Trainer Veld Memo
17:00 - 18:30 Jongens O14-2 Thomas Sanders 3 - CD
17:00 - 18:30 Jongens O14-4 Robert Hofstee 3 - AB
17:00 - 18:30 Meisjes O12-2 Bart de Beijer 4 - CD
17:00 - 18:30 Meisjes O12-4 Soledad Villar 4 - AB
17:00 - 18:30 Meisjes O12-7 Joost Bossink
Floris Renders
2 - CD
17:00 - 18:30 Meisjes O16-5 Trainer HockeyWerkt 2 - AB
18:00 - 19:30 Meisjes O12-1 Stijn Meussen 1 - AB
18:00 - 19:30 Meisjes O12-3 Fiene van Oeijen
Julia Hertzberger
1 - CD
18:30 - 20:00 Jongens O14-1 Robert Hofstee 3 - CD
18:30 - 20:00 Jongens O14-3 Berend Ruijters
Luuk van Geelen
4 - AB
18:30 - 20:00 Jongens O16-2 Thomas Sanders 3 - AB
18:30 - 20:00 Meisjes O14-3 Lethe Kerkhoff
Nanne Hugers
2 - CD
18:30 - 20:00 Meisjes O14-5 Charlie van Wetten
Tes Fleerakkers
2 - AB
18:30 - 20:00 Meisjes O16-3 Trainer HockeyWerkt 4 - CD
19:30 - 21:30 Dames 1 Lauren Aarts
Mark Dekker
1
20:00 - 21:30 Jongens O16-1 Thomas Sanders 3 - AB
20:00 - 21:30 Jongens O18-2 Robert Hofstee 3 - CD
20:00 - 21:30 Meisjes O18-1 Soledad Villar 4 - AB
20:00 - 21:30 Trimhockey Dinsdag Trainer HockeyWerkt 2
Woensdag
Tijd Team Trainer Veld Memo
16:00 - 17:00 Dames 1 Toon Siepman 1 - AB
16:00 - 17:30 Jongens O12-1 Thomas Sanders 1 - CD
16:30 - 17:30 Jongens O9-1 2
16:30 - 17:30 Jongens O9-2 2
16:30 - 17:30 Jongens O9-3 2
16:30 - 17:30 Jongens O9-4 2
16:30 - 17:30 Jongens O9-5 2
16:30 - 17:30 Meisjes O9-1 3
16:30 - 17:30 Meisjes O9-2 3
16:30 - 17:30 Meisjes O9-3 3
16:30 - 17:30 Meisjes O9-4 3
16:30 - 17:30 Meisjes O9-5 3
16:30 - 17:30 Meisjes O9-6 3
17:00 - 18:30 Meisjes O16-1 Lauren Aarts 1 - AB
17:00 - 18:30 Meisjes O16-2 Trainer HockeyWerkt 4 - AB
17:30 - 18:30 Jongens O10-1 2
17:30 - 18:30 Jongens O10-2 2
17:30 - 18:30 Jongens O10-3 2
17:30 - 19:00 Jongens O14-2 Thomas Sanders 1 - CD
17:30 - 18:30 Meisjes O10-1 3
17:30 - 18:30 Meisjes O10-2 3
17:30 - 18:30 Meisjes O10-3 3
17:30 - 18:30 Meisjes O10-4 3
17:30 - 18:30 Meisjes O10-5 3
17:30 - 18:30 Meisjes O10-6 3
17:30 - 19:00 Meisjes O12-3 Wout van Benthem 4 - CD
18:30 - 20:00 Meisjes O12-6 Jana van Geene
Vonne Seuren
2 - AB
18:30 - 20:00 Meisjes O14-5 Mees van Will
Oliver van den Boogaart
3 - AB
18:30 - 20:00 Meisjes O14-7 Rosalie de Nie 3 - CD
18:30 - 20:00 Meisjes O18-3 Trainer HockeyWerkt 4 - AB
19:00 - 20:00 GHO Piet-Hein Geeris 2 - CD
19:00 - 20:30 Jongens O18-1 Thomas Sanders 4 - CD
19:30 - 21:00 Dames 1 Lauren Aarts
Mark Dekker
1
20:00 - 21:30 Meisjes O18-2 Trainer HockeyWerkt 3 - AB
20:00 - 21:30 Trimhockey Woensdag Jos Nieuweboer 2
20:30 - 22:00 Heren 35-1 4 - AB
20:30 - 22:00 Heren 35-2 4 - CD
20:30 - 22:00 Heren 35-3 3 - CD
Donderdag
Tijd Team Trainer Veld Memo
16:30 - 18:00 Jongens O12-2 Klaas Rademakers
Wisse Lucas
3 - AB
16:30 - 18:00 Jongens O12-3 Rosalie de Nie
Mees van Will
3 - CD
16:30 - 18:00 Jongens O14-3 Luuk van Geelen 4 - AB
16:30 - 18:00 Jongens O14-5 Berend Ruijters 4 - CD
16:30 - 18:00 Jongens O16-1 Thomas Sanders 1 - AB
16:30 - 18:00 Meisjes O12-2 Bart de Beijer 2 - CD
17:00 - 18:30 Keepers Trainingsgroep Mini
17:00 - 18:30 Jongens O14-1 Robert Hofstee 1 - CD
17:00 - 18:30 Meisjes O14-6 Fréderique de Groot
Lieke Meussen
2 - AB
18:00 - 19:30 Jongens O18-2 Thomas Sanders 1 - AB
18:00 - 19:30 Meisjes O14-1 Bink Lucas
Murk Spits
3 - CD
18:00 - 20:00 Meisjes O14-2 Sanne Koks 4 - AB
18:00 - 19:30 Meisjes O14-3 Jeroen Hoefnagels 2 - CD
18:00 - 19:30 Meisjes O14-4 Rosalie de Nie 4 - CD
18:30 - 20:00 Jongens O16-2 Robert Hofstee 1 - CD
18:30 - 20:00 Meisjes O16-2 Lauren Aarts 3 - AB
18:30 - 20:00 Meisjes O16-6 Trainer HockeyWerkt 2 - AB
19:45 - 21:45 Jongens O18-1 Thomas Sanders 1 - AB
20:00 - 21:30 Dames 30-1 Lauren Aarts 3 - AB
20:00 - 21:30 Dames Sevens 1 4 - AB
20:00 - 21:30 Heren Sevens 1 4 - CD
20:00 - 21:30 Jong Dames 1 Robert Hofstee 3 - CD
20:00 - 21:30 Jongens O16-3 2 - CD
20:00 - 21:30 Meisjes O18-1 Soledad Villar 1 - CD
20:00 - 21:30 Meisjes O18-4 Trainer HockeyWerkt 2 - AB
Vrijdag
Tijd Team Trainer Veld Memo
15:00 - 18:00 Kabouters Trainingsgroep 4 - AB
15:30 - 17:00 Meisjes O12-1 Stijn Meussen 1 - AB
16:00 - 18:00 Keepers Trainingsgroep Mini
16:00 - 17:00 Jongens O9-1 3
16:00 - 17:00 Jongens O9-2 3
16:00 - 17:00 Jongens O9-3 3
16:00 - 17:00 Jongens O9-4 3
16:00 - 17:00 Jongens O9-5 3
16:00 - 17:00 Meisjes O9-1 1 - CD
16:00 - 17:00 Meisjes O9-2 1 - CD
16:00 - 17:00 Meisjes O9-3 1 - CD
16:00 - 17:00 Meisjes O9-4 4 - CD
16:00 - 17:00 Meisjes O9-5 4 - CD
16:00 - 17:00 Meisjes O9-6 4 - CD
16:15 - 17:15 Jongens F1 De Toekans - donker blauw 2 - AB
16:15 - 17:15 Jongens F2 De Pelikanen - rood 2 - AB
16:15 - 17:15 Jongens F3 De Buizerds - geel 2 - AB
16:15 - 17:15 Jongens F4 De Adelaars - legergroen 2 - AB
16:15 - 17:15 Meisjes F1 De Flamingo's - roze 2 - CD
16:15 - 17:15 Meisjes F2 De Papegaaien - paars 2 - CD
16:15 - 17:15 Meisjes F3 De Futen - lichtgroen 2 - CD
16:15 - 17:15 Meisjes F4 De Kanaries - zilver 2 - CD
16:15 - 17:15 Meisjes F5 De Kolibries - goud 2 - CD
16:15 - 17:15 Meisjes F6 De Duifjes - grijs 2 - CD
17:00 - 18:00 Jongens O10-1 3
17:00 - 18:00 Jongens O10-2 3
17:00 - 18:00 Jongens O10-3 3
17:00 - 18:00 Meisjes O10-1 3
17:00 - 18:00 Meisjes O10-2 3
17:00 - 18:00 Meisjes O10-3 3
17:00 - 18:00 Meisjes O10-4 4 - CD
17:00 - 18:00 Meisjes O10-5 4 - CD
17:00 - 18:00 Meisjes O10-6 4 - CD
17:00 - 18:30 Meisjes O14-7 Femke van der Pol
Sanne van Gils
1 - CD
17:00 - 18:30 Meisjes O16-1 Lauren Aarts 1 - AB
17:15 - 18:15 Jongens O8-1 De Vlammetjes - donkerblauw 2 - AB
17:15 - 18:15 Jongens O8-2 De Nuggets - rood 2 - AB
17:15 - 18:15 Jongens O8-3 De Saucijzen - geel 2 - AB
17:15 - 18:15 Jongens O8-4 De Berenklauwen - groen 2 - AB
17:15 - 18:15 Meisjes O8-1 De Tompoucen - roze 2 - CD
17:15 - 18:15 Meisjes O8-2 De Macarons - paars 2 - CD
17:15 - 18:15 Meisjes O8-3 De Soezen - lichtgroen 2 - CD
17:15 - 18:15 Meisjes O8-4 De Madeleines - zilver 2 - CD
17:15 - 18:15 Meisjes O8-5 De Eclairs - wit 2 - CD
18:00 - 19:00 Dames 1 Mark Dekker Mini
18:00 - 19:30 Jongens O12-4 Elsbeth van Swaaij
Ronald Damen
4 - AB
18:30 - 20:30 Dames 1 Lauren Aarts
Mark Dekker
1
18:30 - 20:00 Jongens O14-4 Mike de Beer 4 - CD
18:30 - 20:00 Meisjes O12-5 Sophie Hesselmans 3 - CD
18:30 - 20:00 Meisjes O12-7 Rosalie van Gool
Daniel de Schutter
3 - AB