Gedragsregels


Binnen MOP worden alle betrokkenen, zoals spelers, coaches, ouders, trainers, overige leden, vrijwilligers en bezoekers geacht zich te houden aan onze gedragsregels.
Zowel binnen en buiten het speelveld op het eigen sportterrein, alsook op het sportterrein van een andere vereniging in binnen- en buitenland. 
Betrokkenen gaan respectvol om met elkaar, met tegenstanders en iedereen die bij MOP betrokken is. 


We kennen de volgende gedragsregels:
Gedragsregels voor sporters
Gedragsregels voor trainers /coaches en begeleiders
Gedragsregels voor scheidsrechters en officials
Gedragsregels voor functionarissen
Gedragsregels voor ouders en toeschouwer