Missie


Vughtse Mixed Hockey & Cricket Club MOP is een gezellige familieclub, waar met plezier en respect wordt gehockeyd, talent de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen en waar onze onafhankelijkheid en continuïteit gewaarborgd blijft.

 

Van bestuur voor de periode 2020-2023

Purpose (Waar doen we het voor?)
Spelplezier in hockey, (talent)ontwikkeling en sociale omgang.

Missie (Wat doen we?)
Als gezellige familieclub met een rijke historie biedt MOP een duurzame ontmoetingsplaats voor zijn leden, van jong tot oud uit Vught en omgeving, om vanuit zijn kernwaarden van plezier, sportiviteit en onderling respect te hockeyen en waar talent de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen. MOP vervult een belangrijke rol in de maatschappij en gaat daar bewust en actief mee om. Vanuit deze gedachte blijft MOP zijn continuïteit borgen vanuit een onafhankelijke positie. MOP voorziet ook in cricket en golf, ieder met een eigen missie en visie.

Visie (Waar gaan we naar toe?)
MOP is trots op zijn historie en tradities, koestert deze, en zal meegaan met zijn tijd om relevant te blijven. MOP is adaptief en speelt continue in op nieuwe ontwikkelingen. MOP weet zijn(ouders van)leden en vrijwilligers te boeien, behouden en te binden en daarmee te verenigen. 

Bij MOP heerst een gezellige familiesfeer en voel je je thuis. MOP is best een beetje ‘hip en hot’. De generaties die komen en gaan dragen MOP allen een warm hart toe. De cultuur bij MOP is sportief, open, betrokken en respectvol. Bij MOP weten ze wat feesten is. We staan voortdurend met elkaar in verbinding mede door social media.

MOP straalt ambitie uit als het gaat om hockey. Het hockeybeleid is gericht op het hoogst haalbare niveau. Minimaal spelen de eerste teams van de dames en heren overgangsklasse en zijn de spelers/speelsters zoveel mogelijk afkomstig uit eigen gelederen. De ambitie bij de jeugd is spelen op landelijke niveau met plezier. Bij de jeugd staat leerwinst boven resultaat. Er is een gezonde balans tussen top en breedte teams. Ook de kwaliteit van trainingen bij de breedte is goed. Selectie en teamindelingen zijn transparant, zoveel mogelijk objectief en gebaseerd op gelijke kansen. Juiste mentaliteit is een pré. Zaalhockey is ondersteunend aan veldhockey. MOP omarmt innovatie en nieuwe vormen van life long hockey.

MOP is een financieel gezonde club en beschikt over uitstekende duurzame faciliteiten. MOP heeft een uniek sponsorplatform, waarbij sponsoren professionele aandacht krijgen voor een optimale partner samenwerking.
MOP is sociaal en maatschappelijk betrokken met name in de gemeente Vught.

Accenten voor de komende periode
Vandaar dat voor MOP bestuur de volgende accenten actief worden gelegd, al dan niet onderbouwd met een plan: 
-  het blijven creëren van gezelligheid, sfeer en gevoel van thuis voelen. Een beetje hip en hot mag;
-  het gericht werken aan het vergroten van de binding met de club (verenigen) en de betrokkenheid van de
   (nieuwe generatie) (ouders van) leden en vrijwilligers;
-  het creëren van een open, betrokken, gezellige en sportieve cultuur met onder andere kenmerken als
   persoonlijke aandacht, fatsoen, samen de schouders eronder, aansprekend op gedrag, duidelijke grenzen
   stellend en een veilige omgeving waar leden durven te zeggen wat ze graag willen zeggen;
-  het geven van hernieuwde impuls en het organiseren van bruisende events op de club (per
   onderkende doelgroep);
-  het effectief communiceren en inzetten van social media;
-  een hockeybeleid:
   = voor Dames 1 en Heren 1, ambitie gericht op het hoogst haalbare niveau (minimaal overgangsklasse)
      en vergroten c.q. behouden van betrokkenheid van de speelsters/spelers bij de club;
   = voor de jeugd gericht op:
        - uitgangspunt "leerwinst en ontwikkeling gaat boven resultaat”;
        - een gezonde balans tussen top en breedte;
        - ambitie voor selectieteams om op landelijk niveau te spelen;
        - spelen met plezier;
        - verbeterde kwaliteit van de trainingen voor de jeugd in de breedte;
        - transparantie, gelijke kansen en objectiviteit bij selectie en teamindelingen en meer aandacht
          voor mentaliteit (inzet, houding en gedrag);
   = het voortdurend blijven vernieuwen in long life hockeyvormen;
   = het actief voeren van senioren/veteranen beleid;
   = waar zaalhockey ondersteunend is aan veldhockey.
-  het terugbrengen van de identiteit in een warm en gezellig clubhuis;
-  het op orde brengen van de accommodatie en waar zinvol verduurzamen;
-  het vinden van manieren om de bezetting van het complex te vergroten;
-  het nader onderzoeken van mogelijke zaalhockey faciliteiten op het complex;
-  het geven van nieuw elan aan sponsoring en een optimale partner samenwerking;
-  het blijven van een financieel gezonde club met een vereenvoudigde en toekomst vaste structuur;
-  het nemen van onze maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid.

Bestuur MOP 2020/2021

 

Hoofdsponsoren