Missie


Vughtse Mixed Hockey & Cricket Club MOP is een gezellige familieclub, waar met plezier en respect wordt gehockeyd, talent de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen en waar onze onafhankelijkheid en continuïteit gewaarborgd blijft.

 


 

Hoofdsponsoren

SPONSORVOUCHERS