Melding of klacht bij grensoverschrijdend gedrag


Ondanks onze wens een veilige sportclub te zijn en de maatregelen die we nemen gaat het soms niet goed. Dan is er sprake van grensoverschrijdend gedrag.

Wanneer is gedrag grensoverschrijdend?
Indien de gedragsregels van MOP worden niet nageleefd
Elke vorm van gedrag of toenadering in verbale, non verbale of fysieke zin die:
=  Door de persoon, die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren
=  Als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten
=  Plaatsvindt in de context van sport
Grensoverschrijdend gedrag komt in verschillende verschijningsvormen: (digitaal) pesten, discriminatie en matchfixing tot seksuele intimidatie en misbuikgedrag

Wanneer is er sprake van seksueel grensoverschrijdend gedrag?
Dan is er sprake van grensoverschrijdend gedrag EN gedrag dat
plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (bv volwassene-kind, trainer-speler
waarbij aan één of meerdere criteria voor gezond seksueel gedrag niet is voldaan:
sprake zijn van toestemming, vrijwilligheid en gelijkwaardigheid
passend voor de (ontwikkelings)leeftijd, in de context en getuigd van zelfrespect

Ben je ervan bewust dat:
Drang kan resulteren in (seksueel) grensoverschrijdend gedrag
Machtsverschil kan resulteren in (seksueel) grensoverschrijdend gedrag
Er redenen zijn (seksueel) grensoverschrijdend gedrag te verzwijgen
Er signalen  zijn die kunnen duiden op (seksueel) grensoverschrijdend gedrag