Clubinfo Club Reglement


Hockey is sport, plezier en gezelligheid. Als we onderstaande huisregels in de praktijk brengen, beleven we allemaal plezier aan het hockey.

De 8 clubregels van MOP: voor spelers, teambegeleiders, ouders en bezoekers!
1.  Zorg dat je trots kunt zijn op MOP en op jezelf. Behandel iedereen met respect en gedraag je als sportieve teamspeler en of toeschouwer.
2.  Als coach, trainer, manager of andere begeleider van een team geef je het voorbeeld met sportief gedrag. Je treedt corrigerend op als je spelers zich onsportief gedragen of zich niet aan het Clubreglement houden. Houd je aan de gedragsregels voor teambegeleiders zoals gepubliceerd op de website van de KNHB.
3. Zogenaamd ‘mee-coachen’ en ‘meefluiten’ als toeschouwer doe je niet op MOP en niet bij uitwedstrijden.
4. Laat de scheidsrechters in zijn of haar waarde, ook als je het niet eens bent met de beslissing. Net als bij spelers is er bij scheidsrechters ook verschil in ervaring en in aanleg. Je scheldt niet naar de scheidsrechter, niet naar de tegenstander en ook niet naar je team- en clubgenoten.
5. MOP heeft een prachtige accommodatie: zorg ervoor alsof zij van jezelf is en houd het hele terrein schoon en vrij van glas en afval. Eten en drinken mag, opruimen moet: afval graag in de afvalbakken!
6. Ga verantwoordelijk en zuinig om met onze clubmaterialen, anderen willen er ook graag gebruik van kunnen blijven maken.
7. Houd je hond aan de lijn, zorg dat niemand er last van heeft en ruim zelf direct de uitwerpselen op als je hond zijn/haar behoefte doet.
8. Het is normaal als je iemand vriendelijk aanspreekt op het respecteren van een clubregel.

Aanvullend op de 8 clubregels van MOP gelden de hierna volgende regels.
 
Aanvullende regels voor complex, veld en clubhuis:
1.  Ruim je eigen afval op, ook gebroken glaswerk. Breng ranja kannen en leeg glaswerk en dergelijke terug naar de bar in het clubhuis.
2. Neem geen kauwgom, glaswerk en etenswaren mee op het veld (m.u.v. 'fruitbeurten').
3. Het nuttigen van meegebrachte etenswaren of dranken in het clubhuis of op het complex is niet toegestaan. Uitzonderingen alleen na toestemming van medewerkers van de Simol en/of het Bestuur.
4. Stal je fiets uitsluitend in het fietsenrek op het parkeerterrein. Elders wordt hij verwijderd.
5. Het is ten strengste verboden aan de sproeiers te komen. Reparatiekosten zijn zeer hoog. Bij storing mail je de Accommodatie Commissie ([email protected]).
6. Meld schades aan de accommodatie altijd per mail aan de Accommodatie Commissie ([email protected])
7. Respecteer de spelers van Golfclub Vught. Je komt alleen op het golfterrein om een hockeybal te halen. Zorg er daarbij voor dat je het golfterrein nooit beschadigt.

Aanvullende regels voor alcohol, roken en drugs:
1.  Er wordt geen alcohol geschonken aan:
- personen onder de 18 jaar
- trainers/coaches van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens het uitoefenen van hun functie
- personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers
2. Op vrijdag vóór 16.00 uur, op zaterdag vóór 14.00 uur en op zondag vóór 11.00 uur wordt er aan niemand alcohol verstrekt.
3. Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.
4. Barpersoneel drinkt geen alcohol gedurende hun bardienst.
5. Het is verboden om op MOP (soft- of hard)drugs te gebruiken of in bezit te hebben en het is verboden onder invloed van (soft- of hard)drugs aan wedstrijden en trainingen deel te nemen.
6. Personen die agressief of ander normafwijkend gedrag vertonen kunnen door het barpersoneel of een bestuurslid uit het clubhuis of van het complex worden verwijderd. Dit gedrag wordt aan het Bestuur gemeld.
7. Het MOP complex is geheel rookvrij met uitzondering van de zondagmiddag na 12.00 uur.

Aanvullende regels voor teams:
1.  Je respecteert beslissingen en keuzes van coaches, managers en scheidsrechters.
2. Bij thuiswedstrijden ben je als spelers, coach en ouder gastheer voor onze bezoekers en als coach regel je namens MOP de opvang van het gastteam.
3. Je ruimt na de wedstrijd de eet- en drinkrestanten op van je team en van de tegenstander.
4.
De regel om wedstrijden te fluiten hoort bij je lidmaatschap. Je fluitbeurten kom je dus na. Als je onverhoopt niet kunt dan regel je een geschikte vervanger en informeer je vooraf de Scheidsrechters Commissie hierover via [email protected]. Sanctie bij afwezigheid (zelf of vervanger): een extra wedstrijd fluiten.
5. Junioren fluiten in principe geen wedstrijden van senioren. Uitzonderingen uitsluitend op verzoek van de Scheidsrechters Commissie.
6.
Zorg dat altijd je juiste adres, e-mail en (mobiel) telefoonnummer in ons ledeninformatiesysteem LISA staat en lees regelmatig het MOP-nieuws op de website, op de MOP-app en in de nieuwsbrieven.

Aanvullende regels voor spelers op trainingen:
1.  Trainingen zijn om gevolgd te worden ter voorbereiding van de wedstrijd. Kom op tijd anders benadeel je je teamgenoten en de trainer.
2. Bericht je coach of je trainer van te voren en tijdig, als je niet kunt komen trainen. Warm weer, te koud of te nat zijn geen redenen voor afzeggen alsook proefwerkweken en huiswerk. Plan dit dus goed. Trainingen afzeggen gebeurt vanaf de B-jeugd door het teamlid zelf. D- en C-jeugd laat zich afmelden door ouders/verzorgers, bij zowel trainer als coach. Dit laatste omdat de voorbereiding (training) belangrijk is voor de wedstrijd, immers minder getraind maakt een speler ook blessure gevoeliger.
3. Je respecteert beslissingen en keuzes van de trainers. Als je je misdraagt kan dit leiden tot verwijdering van de training en tot schorsing voor een volgende training.
 
Aanvullende regels voor trainers:
 1.  Geef serieus, sportief en goed voorbereid training.
 2. Kom op tijd, in sportkleding, bel niet en rook niet tijdens de training.
 3. Als je als laatste trainer het trainingsveld verlaat ben je verantwoordelijk voor het onmiddellijk uitschakelen van de veldverlichting i.v.m. hoge kosten, het terugplaatsen van de goals op de juiste plek en het neerleggen van de touwen/veldverdelers aan de kant van het veld. 
 4. Indien je onverhoopt niet kunt, regel je altijd zelf een geschikte vervanger en geef je dit vooraf door aan de betreffende trainingscoördinator.
 5. Werk samen met de coach en met de trainingscoördinator.
 6. Bezoek regelmatig (aanbeveling: minimaal 4x per seizoen) de thuiswedstrijd van het team dat je traint.
 7. Deelnemen aan opleidingsbijeenkomsten voor trainers op de club is verplicht.
 8. Grensoverschrijdend gedrag wordt direct gemeld aan vertrouwenspersoon of bestuur.
 9. Als trainer val je ook onder het (tucht-)recht van de KNHB en van MOP.

Aanvullende regels voor coaches:
1.  Je geeft het voorbeeld met sportief gedrag naar  je spelers, tegenstander en scheidsrechters.
2.
Als spelers zich onsportief gedragen en/of schelden treed je corrigerend op en haal je de speler (tijdelijk) uit het veld.
3. Je maakt voor de wedstrijd kennis met het bezoekende team en je bedankt na de wedstrijd samen met de spelers de tegenpartij en de scheidsrechters.
4. Je houdt  een evenredig wisselbeleid aan: zorg dat iedere speler (uiteindelijk) even vaak gewisseld wordt. Dit geldt voor de breedte teams (3 en lager). Bij 1 en 2 teams kunnen andere keuzes gemaakt worden.
5. Bezoek regelmatig (aanbeveling: minimaal 4x per seizoen) de training van het team dat je coacht.
6. Grensoverschrijdend gedrag wordt direct gemeld bij vertrouwenspersoon of bestuur.
7. Als coach val je ook onder het [tucht-] recht van de KNHB en MOP.
8. Handleiding voor coaches en managers: klik hier.

Sancties:
1. 
Overtreding van clubregels kan leiden tot een mondelinge waarschuwing, tot een schriftelijke waarschuwing, tot een schorsing of tot het inschakelen van de Tucht Commissie.
2. Mondelinge en schriftelijke waarschuwingen kunnen gegeven worden door een bestuurslid, door alle leden van een commissie of door een trainingscoördinator. Zo’n waarschuwing vereist vooraf de goedkeuring van het bestuurslid dat voor het betreffende onderwerp verantwoordelijk is of van de secretaris of voorzitter van de desbetreffende commissie.
3. Het Bestuur kan, nadat al een schriftelijke waarschuwing is gegeven, een schorsing van een wedstrijd opleggen bij herhaling van een overtreding van het Clubreglement.
4. De Tuchtcommissie is bevoegd tot het opleggen van sancties, waaronder schorsingen voor meer dan een wedstrijd, m.b.t. dit Clubreglement. Dit gebeurt  conform het Tuchtreglement. Ieder lid en het Bestuur kan, conform de Statuten, de Tuchtcommissie inschakelen.
5. Het Bestuur kan sancties publiceren op de website van MOP, eventueel met naamsvermelding.
6. Schades aan/verlies van clubmaterialen en accommodatie worden verhaald op de veroorzaker.

Gedragsregels voor trainers, coaches en teambegeleiders m.b.t. onder meer (seksuele) intimidatie
Deze zijn door NOC*NSF vastgesteld en door de KNHB overgenomen en worden regelmatig aangepast (klik hier).

Opzeggen lidmaatschap:
Hoe kan ik opzeggen?
Opzeggen van het lidmaatschap van MOP kan uitsluitend schriftelijk door een email te sturen naar [email protected].

Opzeggen via de trainer, coach, lijncoördinator, etc. is uitdrukkelijk niet geldig.

Vermeld bij je opzegging je naam, team, adres, e-mailadres, geboortedatum en ook de reden van opzegging. Zonder deze gegevens kunnen wij de opzegging niet verwerken!

Vervolgens stuurt het secretariaat per email een bevestiging van de opzegging, welke bindend is voor beide partijen. Geen bevestiging ontvangen van het secretariaat betekent dat er geen opzegging is ontvangen.

Het is enkel de discretionaire bevoegdheid van het bestuur om in schrijnende gevallen op individuele basis van deze hoofdregels af te wijken, zonder dat anderen aan de dergelijke uitzondering rechten kunnen ontlenen.