Hockey Jeugd Jeugdplan 2022

Jeugdplan 202210 meest gestelde vragen over het Jeugdplan 2022

1. Wat zijn de problemen van het oude systeem?

Uitgaande van de doelstelling om spelers met plezier(!) zich zo goed mogelijk te laten ontwikkelen, is het huidige systeem achterhaald.

· In het huidige systeem zijn we niet in staat om alle potentieel te ontwikkelen, we leiden een te kleine groep op aan spelers omdat er, al vroeg, veel afvallers zijn.

· Het gat tussen het 1e team en de overige teams in dezelfde lijn wordt steeds groter naarmate de tijd vordert.

· Er is geen gestructureerd opleidingsplan dat garandeert dat een gedegen leerlijn wordt aangeboden van de F tot de A leeftijd op technisch en tactisch gebied

· Talentvolle spelers al (vervroegd) bij oudere jeugd in te delen heeft de volgende consequenties:

o    Het risico dat hun specifieke kwaliteit niet meer door wordt ontwikkeld

o    Dat daardoor de ontwikkeling van hun leiderschap risico loopt

o    Dat de speler in 3 jaar in 3 verschillende teams wordt ingedeeld

o    Dat dit alles ook een risico betekent voor het ontwikkelen van zelfvertrouwen

· 70 % van de jeugdspelers haakt af in de A leeftijd 

2. Evaluaties:

a. Komen er geen selectiewedstrijden en trainingen? Indeling volgt vanuit de evaluatieformulieren? 
In lijn met het KNHB-advies, komen er geen selectiewedstrijden en -trainingen meer. We delen in op basis van 3 evaluatie momenten per seizoen en gesprekken met (lijn)trainers en coaches. We selecteren dus door het hele jaar heen om goed inzicht te krijgen in de ontwikkeling van spelers.

b. Hoe kan je de verschillende niveaus in de evaluatie goed met elkaar vergelijken zodat je toch een goed beeld krijgt van het kind?
Geen enkel evaluatie-systeem stelt ons in staat om een goede vergelijking te maken tussen speelsters van verschillende teams, beoordeeld door verschillende trainers/coaches. Alleen het cijfer voor "mentaliteit/inzet” is het meest objectief meetbare element. Daarbij heeft dat element ook het meest betrouwbare voorspellende karakter.  En daarom is het cijfer voor "mentaliteit” ook het primaire criterium bij teamsamenstellingen.

c. Hoe wordt de evaluatie gebruikt? De kinderen spelen voor hun plezier en het elftal is niet op prestatie gericht. Daarom is het moeilijk om spelers te evalueren, niet wetende wat de impact heeft op de evaluatie (hoelang worden ze bewaard, wie krijgt ze in te zien, in hoeverre worden ze bij selecties gebruikt)?
Het is een misverstand om te denken dat de teams niet prestatie gericht zouden moeten zijn. Dat zijn ze zeker wel; alleen is de prestatie "winst boeken, iedere keer weer beter worden”, in plaats van "winnen”. Dat eerste resultaat is onder controle van spelers en staf, het z.g. wedstrijdresultaat is dat niet. 

Wat betreft het proces: we kunnen op basis van de inzichten in de evaluatie gericht gesprekken voeren met de coaches en trainers over de progressie.  De evaluaties worden bewaard zolang het kind spelend lid is en kunnen alleen gezien worden door de lijn coördinator van de betreffende lijn

3. Poule-indeling; Hoe zorg je dat iedereen in de juiste poule terecht komt, hoe regel je dat bij de KNHB? 
We vragen bij de KNHB voor de D lijn de klasse aan waar we denken dat het team thuishoort. Dat wordt door de KNHB gehonoreerd. Vanaf de C-lijn deelt de KNHB zelf in op historische prestatie die alle kinderen uit het team samen hebben. Als we een andere teamindeling aanleveren zal het team daardoor ook in een andere (passende) klasse worden ingedeeld.

4. Hoe zorgen we ervoor dat de kwaliteit en afstemming van de trainingen bij de jeugd geborgd kan worden? 
In het train-de-trainer programma leiden we de trainers op in het hockey-leerprogramma. Daarbij is een van de speerpunten in ons plan, dat de lijntrainers de teamtrainers ‘on-the-job’ begeleiden en toezicht houden op de kwaliteit van de trainingen op het veld. Daarnaast houdt de lijntrainer zicht op de ontwikkeling van de kinderen en of de leerdoelen behaald worden.

5. De indelingscriteria op leeftijd: 

a. Geldt voor alle spelers/speelsters, dus ook voor keepers ongeacht kwaliteitsverschil van 2e jaars vs 1ejaars? 
In de basis wel, echter soms kan het niet omdat er bijvoorbeeld te veel 1e jrs keepers zijn en niet genoeg 2e jrs. Dan delen we in zoals het kan, met mentaliteit als leidend principe voor de indeling.

b. Als je in d1 zit als 2de jaars en je haalt c2 niet dan ga je door naar c4?
Ja tenzij het met de aantallen niet uitkomt.

c. Zijn er ook teams waarbij je 1e en 2e jaars samen indeelt?
Dat zal zeker voorkomen omdat de aantallen niet uitkomen, of dat het voor de samenstelling van de teams – en daardoor het hebben van plezier- beter is voor de spelers. Het leidende principe mentaliteit wordt dan voornamelijk ingezet om de indeling vorm te geven. We streven er ook dan naar om uitgebalanceerde teams te vormen.

d. Ik vind het juist goed dat verschillende leeftijden samenspelen. Daar leren ze van. En ze leren ook meer andere kinderen kennen. Hoe zit dat? 
Ze zitten altijd in een team van 13-16 spelers, ze leren zo altijd andere kinderen kennen. En omdat mentaliteit en leeftijd verbonden is en niet de technische kunde gaan ze op een andere manier van elkaar leren. Degene die wat verder is ontwikkeld neemt een voortrekkersrol en neemt degene die nog moet bijleren op sleeptouw. 

e. Wat is het voordeel van de keuze voor leeftijdscategorie?
Met je eigen leeftijdsgenoten (en gelijkgezinden) in een team zitten heeft een groot verbindend effect – je zit bijvoorbeeld allemaal in groep 8 en in dezelfde sociale ontwikkelfase. Dit zorgt naast verbinding ook voor een veilige omgeving om te leren. Dat geeft zelfvertrouwen en vanuit een positief zelfbeeld kan je leren.

 

6. Mijn kind is heeeeel goed. Ik ben bang dat zijn team niet goed genoeg is als er alleen op inzet en mentaliteit wordt ingedeeld en gecoacht. Hoe zit dat? 
Een kind dat hockeyend verder is ontwikkeld dan zijn teamgenoten kan zich als leider van de het team verder ontwikkelen. Daarbij kan hij/zij een dragende positie aanleren. Ook kan een persoonlijke ontwikkel plan voor een kind worden gemaakt om te bepalen wat de club kan doen om ook op hockey gebied voldoende uitdaging te bieden. 

7. Hoe zit het met de duur en aantal trainingen voor alle teams?
- de E/F teams trainen 2x per week 1 uur
- de C/D teams trainen 2x per week 1,5 uur
- de A/B teams trainen volgens het oude schema

8. Krijgen alle teams kans op zaalhockey?
Dat weten we nog niet. Dat hangt af van wat we van de KNHB verplicht zijn aan te bieden en van de zaalcapaciteit. We komen daarop terug.

9. Doen andere clubs dit ook?
Ja, we hebben ons plan met de KNHB besproken en zij gaven ons aan dat al een flink aantal clubs dit ook doen en de effecten positief zijn.

10. Hoe sluit dit aan op de visie van de KHNB?

100%

 

 

N.B.: EEN KORT OVERZICHT OVER DE VOOR- EN NADELEN VAN HET WERKEN IN JAARLIJNEN:

· Teams blijven langer bij elkaar tot de B leeftijd. Vanaf de B leeftijd wordt wel geselecteerd op de "oude” manier.

· Doorschuiven van kinderen naar een oudere jaarlijn heeft tot gevolg dat ze in 3 jaar in 3 verschillende teams spelen. (bij voorbeeld van de C1 naar de B1 en dan….

· Makkelijker selecteren omdat "mentaliteit” als hoofd criterium wordt meegenomen

· Talenten kunnen op hun "beste posities” blijven spelen. Vroeg doorgeschoven spelers worden vaak op een plaats gezet die niet ideaal is om hun specifieke kwaliteiten door te ontwikkelen

· Minder fysieke verschillen tussen spelers; de belasting kan beter worden aangepast

· Vanuit sociaal oogpunt zijn er meer gelijkgestemden in een team (basisschool/brugklas bij voorbeeld)

· Dit alles heeft tot gevolg dat de ontwikkeling van zelfbeeld en zelfvertrouwen positief wordt beïnvloed

 

NADEEL KAN ZIJN, 

· Dat t/m de C leeftijd teams minder hoog worden ingedeeld, maar in de B en A leeftijd zal er een veel breder aanbod zijn van goede spelers

· Dat ouders en bestaande staf moeten worden geïnstrueerd over het hoe en waarom.


Hier vind je de coaches handleiding


Hier lees je meer over het jeugdplan na het eerste jaar