Hockey Jeugd Jongste Jeugd Algemeen

MAAKT ONDERLING PLEZIER

Iedere week trainen en spelen bij de Jongste Jeugd van Hockey Club MOP ruim 300 enthousiaste kinderen in de leeftijd vanaf 6 t/m ongeveer 9 jaar. Zij leren in een sociaal-veilige omgeving wat het is om onderdeel te zijn van een leuk team en van een prachtige vereniging. 

 

Daarnaast leren zij natuurlijk ook de basisbeginselen van het hockeyspel, zowel technisch als tactisch. Hierbij houden we rekening met het ontwikkelingsniveau van de kinderen, om ze zo stap voor stap voor te bereiden op het elftalhockey. Plezier in het spel en de individuele ontwikkeling van het kind staan voorop; winnen is natuurlijk leuk maar het is niet de essentie van het hockeyen bij de Jongste Jeugd van MOP, niet voor niets staat MOP voor Maakt Onderling Plezier!

 

F1 & F2

Als je in groep 3 zit en 6 jaar bent kun je al bij MOP komen hockeyen. Onze allerjongste F1 traint op vrijdagmiddag van 16.15-17.15 uur. Ze worden getraind door ouders en jeugdtrainers, onder begeleiding van een trainerscoördinator. Voor de F1 is aankoop van het MOP tenue leuk, maar niet verplicht.

De F2 (groep 4, vanaf 7 jaar) traint op vrijdagmiddag van 17.15-18.15 uur en daarnaast spelen de teams op zaterdagochtend 3 tegen 3 wedstrijdjes tegen verenigingen uit de regio. Ze spelen op 1/8 veld gedurende 2 x 15 minuten. Voor de F2 is zowel het MOP thuis als MOP uit tenue verplicht. Meer informatie over het tenue vind je hier.

Vragen of meer informatie? Mail naar [email protected].

 

E6 & E8

Vanaf groep 5 (8-9 jaar) speel je in een E-team. De E6 teams trainen elke woensdag van 16.30-17.30 en vrijdag van 16.00-17:00 en de E8 teams elke woensdag van 17.30-18.30 en vrijdag van 17.00-18:00. In de E6 speel je op een kwart veld 6 tegen 6, gedurende 2 x 25 minuten. Je speelt competitie op zaterdag tegen verenigingen uit de omgeving. In de E8 speel je op een half veld 8 tegen 8 gedurende 2 x 30 minuten. 

Vragen of meer informatie? Mail naar [email protected].

 

Het seizoen wordt in juni afgesloten met een Jongste Jeugd Slotdag voor alle E- en F-jeugd, een toernooi met/op verenigingen uit de omgeving. 

 

TEAMINDELING

Voor de teamindeling in de F1 en F2 jeugd hanteren we het principe om zoveel mogelijk een mix te maken van scholen. Het doel is om zo een divers team te maken en kinderen (en ouders) zo gelegenheid hebben om nieuwe vriendjes te maken en sociale ontwikkeling te stimuleren. De ervaring leert dat kinderen op deze manier snel aansluiting vinden en we houden derhalve geen rekening met vriendjesverzoeken.

 

Voor de F1, F2 en E6 houden we per team een aantal aan van circa 8 spelers. Voor de E8 gaan we uit van een aantal van circa 10 spelers per team. Mochten er in een lijn te veel mutaties zijn dan kan het gebeuren dat wij afwijken van deze aantallen. 

 

Per jaargang kunnen we max 80 kinderen plaatsen. Als kinderen op latere leeftijd willen instromen, kan dit alleen als er teams zijn die nog niet aan het maximale aantal kinderen voldoen. Dit maximum is ingesteld vanwege het aantal velden dat we beschikbaar hebben. Aan het einde van een seizoen wordt een nieuwe teamindeling gemaakt, wij proberen deze teams voltallig te maken. Het kan soms voorkomen dat er teams zijn die nog niet voltallig zijn aan het begin van het seizoen. Dan is er de uitzonderlijke mogelijkheid om gedurende het seizoen kinderen te laten instromen. Instroommomenten zijn dan tot de herfstvakantie en daarna de eerste drie weken na de winterstop. Deze instroommomenten zijn beperkt om zo enigszins rust en continuïteit te kunnen waarborgen voor de teams.

 

ONTWIKKELING EN SELECTIE

Ook op jonge leeftijd zien we al veel verschil in hockeyvaardigheden. De F en E commissies zijn zich echter bewust dat de grote ontwikkeling die kinderen doormaken en nog gaan doormaken, zowel motorisch, cognitief als sociaal, ook veel invloed gaat hebben op de hockeyvaardigheden van deze kinderen. Zodoende kan er bij de F en E geen sprake zijn van een selectiebeleid. 

 

De KNHB heeft hier in 2018 een duidelijke visie over geformuleerd en MOP neemt deze visie mee in haar beleid voor wat betreft de indeling van de teams. Kijk hier voor meer informatie over deze visie de website van de KNHB. Dat komt tot uitdrukking in de keuze om gelijkgestemden qua motivatie en inzit bij elkaar in een team te zetten en als tweede leidend principe pas te kijken naar het te ontwikkelen hockeypotentieel van een kind.

 

Tijdens het seizoen verzamelt de F- en E-commissie informatie over de spelers.

Dit doen wij door middel van:

- gesprekken met coaches en trainers;

- drie keer per jaar worden er onafhankelijk van elkaar evaluatieformulieren ingevuld door coaches en trainers;

- observatie van de lijncoördinatoren hele jaar.

 

Om deze informatie te kunnen beoordelen wordt gekeken naar:

1. Motivatie, houding en gedrag binnen het team, naar de coach en spelleider.

2. Coachbaarheid

3. Tactisch inzicht, spelinzicht

4. Motorische vaardigheden

5. Balbeheersing en stickbehendigheid

 

SPELREGELS JONGSTE JEUGD

Om zoveel mogelijk plezier te hebben op het veld en langs de lijn is het belangrijk dat iedereen de (spel)regels kent. Benieuwd naar de (spel)regels? Kijk dan op de spelregels van de verschillende categorieën: