Clubinfo Sportiviteit en Respect


Sportiviteit en Respect
Als vereniging hechten we veel waarde aan een veilig sportklimaat. De rol van ouders langs de lijn, als supporter of als begeleider, is van invloed op de sfeer en de wijze waarop kinderen/jongeren omgaan met elkaar, de tegenstander en de scheidsrechters. 

Wij hebben sportiviteit hoog in het vaandel staan. Ouders en andere supporters laten zich nooit negatief uit over spelleiders, coaches of het getoonde spel. Enthousiast aanmoedigen is natuurlijk altijd goed.

Hieronder volgt een aantal algemene regels die zowel op het veld als langs de lijn van toepassing zijn. Hockey is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk beoefent:

- We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander.
- We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn.
- We hebben altijd respect voor de scheidsrechter, ook als deze een fout maakt.  
- De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.
- Hockey is er voor iedereen, niet alleen voor uitblinkers.
- Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de speler. 
- Door hockey leren mensen hun grenzen ontdekken en verleggen.
- Hockey geeft mensen zelfkennis en zelfvertrouwen. 
- Grensoverschrijdend gedrag wordt gemeld. 

Laat je team niet in de steek
Hockey is een teamsport. Door afwezig te zijn tijdens trainingen of wedstrijden dupeer je je teamgenoten. Zorg er dus voor dat je kind alleen in het uiterste geval een training of wedstrijd moet missen en meldt dit, indien mogelijk vooraf, bij de trainers of coach.

Blauwe Kaart om sportiviteit en respect op het het hockeyveld te vergroten 
Begin 2018 startte hockeyvereniging HDM met de Blauwe Kaart. In de zomer van 2019 nam de KNHB dit initiatief over en startte een campagne op landelijk niveau. Inmiddels zetten 185 andere verenigingen de Blauwe Kaart ook in met als doel de Sportiviteit & Respect op het veld te vergroten door de tegenstander na afloop van de wedstrijd een compliment te geven. Ook MOP zet de Blauwe Kaart in. Hiermee willen we actief iets ondernemen tegen de verruwing op en rondom de velden. Met het geven van de Blauwe Kaart, geeft de thuisclub een compliment aan de tegenstander voor sportief en/of respectvol gedrag, zodat kinderen hun wedstrijd op een positieve manier beëindigen. Na het overhandigen van de kaart is er ruimte voor een gezamenlijke afsluiting, waardoor alle spelers met een blij gevoel naar huis gaan.